Kód CZ 14999

Srbeč

Kostel sv.Jakuba st. Zdroj 2)

na návsi – původně gotický ze 14. století, novogoticky přestavěn 1877-80

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ad/Srbec_CZ_St_James_the_Great_Church_081.jpg/800px-Srbec_CZ_St_James_the_Great_Church_081.jpg

 

Kostel Nejsv.Trojice  Zdroj 2) Zdroj C)

Poutní. Konec 16.stol., přestavěna 1896. o samotě na lesnatém návrší jihozápadně od obce. Původem ze 16. století, barokně přestavěn kolem roku 1700, další úpravy v roce 1896.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e5/Srbec_CZ_Holy_Trinity_Church_070.jpg/1024px-Srbec_CZ_Holy_Trinity_Church_070.jpg

 

Fara  Zdroj 2)

...

 

 

Železný kříž Zdroj C)

Před školou

http://img15.rajce.idnes.cz/d1503/11/11716/11716390_acd5179854d1129c8f03e3f995654a40/images/3.sklicko11.jpg?ver=4

 

Boží muka Zdroj C)

Nově vystavěna kolem 1950

 Srbeč, kaplička.JPG

 

Reliéf  Zdroj 2)

Na fasádě fary, konec 13.stol. Tympanon se scénou Adorace P.Marie, přenesen do muzea ve Slaném

 

Památník padlým  Zdroj A)

...

http://img15.rajce.idnes.cz/d1503/11/11716/11716390_acd5179854d1129c8f03e3f995654a40/images/1.sklicko04.jpg?ver=4

 

Zámek

S dvorem

 

Mlýn Zdroj C)

...

 

Mlýn Zdroj C)

...

 

Mlýn Zdroj C)

...

 

Usedlost

Vedle kostela

 č

 

 

 

Zpět na okres

Panství

1850 Politický okres Rakovník, s.o.Nové Strašecí

1868 Politický okres Slaný, s.o.Nové Strašecí

1961 Okres Rakovník

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce Zdroj C)

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1227, tehdy jako Srbkův dvůr. Jméno upomíná na Lužické Srby, kteří vez založili jako kolonisté. Nejspíše přišli po německém vítězství v Lužici, jako zajatci nebo přistěhovalci.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 540

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

A) srbec.cz (12.11.2017)

C) cs.wikipedia.org (12.11.2017)

 

 

Stav: 13 - 7 - 0

Stav: 4 - 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 12.11.2017

Předchozí editace: 25.8.2013