Kód CZ

Slaný

Připojené: Blahotice, Dolín, Kvíc, Kvíček, Lotouš, Netovice, Otruby, Trpoměchy, Želevčice

Kostel sv.Gotharda

Kol.1300, pův.románský 1137, obnoven 1782 a 1890 R.Štechem

 

 

Klášter františkánů

Trojkřídlý s patrovým ambitem

 

 

Kostel Nejsv.Trojice

Klášterní, 1581-1602, pův.protestantský přestavěn 1665

 

 

Kolej piaristů

1658, upravena 1795 a 1807, současný 1877-8

 

 

Kaple P.Marie

Piaristická, raně barokní

 

 

Kaple Božího hrobu

Neobyzatská

 

 

Synaoga

19.stol.

 

 

Fara

 

 

Sloup Nejsv.Trojice

1681

 

 

Socha Krista

Před kostelem po 1725

 

 

Socha P.Marie a světců

Před kostelem po 1725

 

 

Socha P.Marie

1697

 

 

Soška

Na č.p.34, 16.stol.

 

 

Soška Jiřího z Poděbrad a zbrojnoše

Na hradbě u domu č.p.34, gotická

 

 

Pomník B.Smetany

V.Nejtek

 

 

Sochy na spořitelně

V.Nejtek

 

 

Náhrobky rodiny Wassermanovy

1884 dle A.Wiehla J.J.Vedlík

 

 

Velvarská brána

1460-80

 

 

Divadlo

1883 J.Fialka

 

 

Spořitelna

J.Rejchl

 

 

Úřad obce

J.Rejchl

 

 

Hudební škola

J.Rejchl

 

 

Okresní hospodářská záložna

S barevným fig.sgrafitem dle M.Alše A.Hofbauer 1888-9

 

 

Okresní sirotčinec

1898

 

 

Dům č.p.14

1578

 

 

Dům č.p.560

A.Wiehl

 

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Slaný, s.o.Slaný

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 9124

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

Kód CZ

Ovčáry

Kostel sv.Václava

Před 1465, upraven 1674 a 1843, nově postaven 1904-7 J.Krch

 

 

Sloup vinařů a rybářů

Konec 16.stol., povalen 1926, horní část s výklenky neobnovena

 

 

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 25.8.2013