Kód CZ 14066

Rynholec

(Rinholetz, Reinholtz, Reinholz, Reinholds)

Kaple sv. Isidora Zdroj C)

...

Výsledek obrázku pro rynholec kaple

 

Hřbitov Zdroj A)

...

 

Památník padlým 1914-18 Zdroj C)

...

Rynholec, pomník.jpg

 

Hrádek Sobín Zdroj C)

archeologické naleziště na jihovýchod od vsi. Starší zdroje uvádějí, že pochází ze 13. století, ale nedochovaly se žádné písemné zprávy, které by bylo možné s hradem spojit. Archeologicky je existence hradu doložena v 15. století.[2]

Vznik hradu lze klást do souvislosti s osidlováním Křivoklátska emfyteutickými sídlišti ve 14. století, což je ovšem v rozporu s archeologickými nálezy, či výstavbou opěrného bodu v době husitských válek nebo válek Vladislava Jagellonského s Uhry (okolo roku 1478 zvítězila uherská vojska u Plzně). Jinou hypotézou může být vznik hradu jako strážního objektu u Erfurtské stezky v úseku Tuchlovice–Rynholec

Sobín. Půdorys hradiště.

 

Dům  Zdroj C)

...

Rynholec, žlutý dům.jpg

 

Dům č.p.56 Zdroj C)

...

Rynholec, usedlost čp.56.jpg

 

Stanice koňské dráhy Zdroj A)

...

 

 

 

Zpět na okres

Panství Smečno

 Politický okres Slaný, s.o.Nové Strašecí

1961 Okres Rakovník

2003 Pověřený městský úřad

 

Znak obce Rynholec

Historie obce Zdroj C)

První písemná zmínka o obci pochází z 21. září 1330, kdy všechen svůj majetek v Rynholci (in Rynolcz) prodával Dittrich ze Stochova. Památkou na období husitských válek je bronzová pozlacená monstrance, nalezená v katastru obce a dnes vystavená v novostrašeckém muzeu. V roce 1437 se připomíná zeman Oldřich z Rynholce se synem Janem. Za krále Ladislava Pohrobka byla v roce 1457 Ctiborovi ze Svojkova a na Kačici potvrzena zástavní držba Rynholce[4] a roku 1466 dal král Jiří Poděbradský Rynholec do zástavy Bořitovi z Martinic. Protože se ani v následujících desetiletích o majetek žádný leník z doby předhusitské nepřihlásil, udělil král Vladislav Jagellonský roku 1514 vesnici natrvalo Hynkovi z Martinic a jeho bratrancům.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 1487

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

A) obecrynholec.cz (24.11.2017)

C) bs.wikipedia.org (24.11.2017)

 

 

Stav: 7 - 7 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 24.11.2017