Kód CZ 14152

Řevničov

(Řenčov)

Kostel sv.Petra a Pavla Zdroj 2) Zdroj C)

Púvodně gotický z 1352, přestavěn barokně, jednolodní stavba s polygonálním presbytářem a mohutnou hranolovou věží v západním průčelí. Věž má tři patra, z nichž nejvyšší je z doby barokní. Spodní patro má štěrbinovité okénko, střední patro má střílnu klíčového tvaru a po jednom oválném okénku na každé straně. Vnitřní zařízení kostela (hlavní oltář s obrazem svatých Petra a Pavla, stejně jako boční oltáře zasvěcené Panně Marii a svatému Václavovi) je vesměs barokní. Dochovala se také kazatelna a kamenná křtitelnice a na kůru jsou zachované varhany, jejichž původ ani doba vzniku však nejsou zcela jasné.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8b/130928_Pamatky_Revnicov_0007b.jpg/800px-130928_Pamatky_Revnicov_0007b.jpg

 

Kaple sv.Anny Zdroj C)

Na návsi

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c9/130928_Pamatky_Revnicov_0015b.jpg/1280px-130928_Pamatky_Revnicov_0015b.jpg 130928 Pamatky Revnicov 0029b.jpg

 

Socha sv.Jana Nepomuckého Zdroj C)

U kostela

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/59/%C5%98evni%C4%8Dov%2C_kostel_sv._Petra_a_Pavla_socha.JPG/800px-%C5%98evni%C4%8Dov%2C_kostel_sv._Petra_a_Pavla_socha.JPG https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/59/%C5%98evni%C4%8Dov%2C_kostel_sv._Petra_a_Pavla_socha.JPG/800px-%C5%98evni%C4%8Dov%2C_kostel_sv._Petra_a_Pavla_socha.JPG

 

Kamenný kříž Zdroj C)

1886, u hlavní silnice

Kriz Krista Revnicov.jpg

 

Železný kříž Zdroj C)

U kostela

 

Železný kříž Zdroj C)

...

Řevničov, křížek.JPG

 

Památník osvobození Zdroj C)

1975

Řevničov, památník Rudé armády.JPG

 

Pamětní deska Zdroj C)

1947. Na rodném domě F.J.Hlaváčka, na č.p.101. Na štítovém průčelí domu při levém nároží pod linií římsy byla osazena pamětní bronzová deska označující rodiště Frant. Hlaváčka s devítiřádkovým majuskulním nápisem: "V TOMTO DOMĚ POŽEHNÁN PŘÍRODOU // K VYŠŠÍMU CHÁPÁNÍ UMĚNÍ I ŽIVOTA // SPATŘIL SVĚTLO SVĚTA // SOUDRUH // FRANTIŠEK HLAVÁČEK // BÁSNÍK A ŽURNALISTA. // NARODIL SE ZDE 7. ČERVENCE 1853 // ZEMŘEL V CHICAGU 1937 // VĚNUJE ČS. SOC. DEMOKRACIE V ŘEVNIČOVĚ 1947"

 

Dům č.p.101 Zdroj C)

Rodný dům F.J.Hlaváčka, průkopníka socialismu u nás, s pamětní deskou, po roce 2000 zcela přestavěn

 Řevničov, Palackého 101.jpg

 

Oličova vila Zdroj A)

...

 

 

Zpět na okres

Panství

1850 Politický okres Rakovník, s.o.Nové Strašecí

1868 Politický okres Slaný, s.o.Nové Strašecí

1961 Okres Rakovník

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce Zdroj C)

Řevničov patří k nemnoha sídlům, u nichž je známo přesné datum jejich vzniku. Dne 4. listopadu 1325 vydal král Jan Lucemburský v bavorském Münnerstadtu latinsky psanou listinu, jíž jistého Přibyslava ze Štědré pověřil založením vesnice (villam Rzewniczow) podle purkrechtního práva; zakladatel přitom obdržel pro sebe i své dědice funkci rychtáře. Vesnice byla vyměřena na královském panství Křivoklát při již tehdy významné křižovatce cest.

V době husitských válek se u Řevničova 9. června 1434 odehrála husitská bitva pod vedením Jakoubka z Vřesovic, v níž se utkala s pány z Lanfridu plzeňského. Asi 150 padlých bylo pochováno u kostela svaté Markéty v nedaleké obci Kroučová.

Za třicetileté války byla obec vypálena a zpustla. Po válce má Řevničov pouhých 33 obyvatel. Roku 1658 obec získal Jan Adolf I. ze Schwarzenbergu, jemuž se podařilo znovu do vsi přivést osadníky, hospodáře a řemeslníky. Poté byla ves prodána nejvyššímu purkrabímu Království českého, Arnoštovi z Valdštejna. Poslední dědička krušovického panství z rodu Valdštejnů Josefa se provdala za knížete z Fürstenberka, čímž také Řevničov připadl do držení tohoto rodu.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 1717

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

A) revnicov.cz (12.11.2017)

C) cs.wikipedia.org (12.11.2017)

 

 

Stav: 9 - 9 - 0

Stav: 1 - 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 12.11.2017

Předchozí editace: 25.8.2013