Kód CZ

Kvilice

Kostel sv.Víta

Pův.13.stol., nově postaven 1886, neorománský

 

 

Kaple sv.Jana Nepomuckého

1837

 

 

Fara

1882

 

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

V kapli téhož světce

 

 

Socha sv.Víta

V nice na průčelí fary J.Maudr

 

 

Zámeček Bayerovka

S velkostatkem, neogotický

 

 

Park

U zámečku, obnoven 1906

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Slaný, s.o.Slaný

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 177

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 25.8.2013