Kód CZ 6182

Kačice

Kaplička sv. Jana Nepomuckého Zdroj C)

výklenková stavba na návsi pochází z roku 1851. Je v ní umístěna socha světce z 1. poloviny 19. století

Kaple a kříž, náves, Kačice, okr. Kladno, Středočeský kraj 05.JPG

 

HřbitovZdroj C)

...

Kačice, hřbitov II.JPG

 

Socha sv.Blažeje Zdroj 2)

1711 na návsi.V létě 2008 proběhla rekonstrukce sochy

Kačice - okres Kladno (12).jpg Kačice - okres Kladno (12).jpg

 

Socha sv.Vojtěcha Zdroj 2)

Barokní

 

Železný kříž Zdroj C)

vedle kapličky na kamenném podstavci, z roku 1851.

Kačice - okres Kladno (05).jpg

 

Památník padlým 1914-18 Zdroj C)

V parku na návsi

Kačice - okres Kladno (19).jpg

 

Památník padlým 1939-45 Zdroj C)

V parku na návsi

Kačice - okres Kladno (18).jpg

 

Památník Antonína Švehly Zdroj C)

V parku na návsi

Kačice - okres Kladno (16).jpg

 

[Tvrz] Zdroj A)

Ves Kačice se objevuje v historických pramenech poprvé v r. 1318, kdy ji držel Vladyka Zdeněk z Kačice. Vladykové z Kačice si tu vystavěli patrně též tvrz, která se však uvádí až v r. 1437 za Ctibora ze Svojkova. Od konce 14. století se Vladykové z Kačice dělili o svůj majetek ve vsi s jinými drobnými šlechtici, zatímco sami se zakupovali jinde na Slánsku. V 15. století se tu usadili Kapouni ze Svojkova a nakonec získali Kačici celou. V první polovině 16. stotetí se o Kačici dělili majitelé Mšece a Stochova. Tvrz tehdy ztratila funkci šlechticého sídla a zpustla. V letech 1550 - 1551 byly oba díly Kačice připojeny k Martinickému Smečenskému panství. To zpečetilo osud tvrze, která Již nebyla obnovena. Její zbytky viděl v obci v první polovině 19. stotetí F.A. Heber, ale ty během další doby vzaly zcela za své. Tvrz stála patrně v bývalém poplužném dvoře, náležejícím dnes Agrodružstvu Kačice.

 

Škola Zdroj C)

...

Základní škola, Čelechovická 105, Kačice, okr. Kladno, Středočeský kraj 02.JPG

 

Usedlost č. 52 Zdroj C)

hrázděné stavení z přelomu 18. a 19. století při silnici směrem na Smečno.

Kačice, usedlost čp. 52.jpg

 

 

Zpět na okres

1551 Panství Smečov

 Politický okres Slaný, s.o.Nové Strašecí

1961 Okres Kladno

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce Zdroj C) Zdroj A)

Na jihozápadním okraji Kačice byly zjištěny zbytky slovanského pohřebiště z 9. až 10. století, obsahující mj. stříbrný pozlacený gombík velkomoravského typu s motivem ptáka.

První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1318, kdy se v zemských deskách zmiňuje vladyka Zdeněk z Kačice (Sdenco de Kacziczie). K roku 1437 se v Kačici připomíná tvrz, zaniklá pravděpodobně po připojení vsi ke smečenskému panství Martiniců roku 1551.

Připomíná se již r. 1318. V 16. stol. koupil Kačici ke Stochovu Hynce Zejdlic ze Šenfeldu. V 16. stol. r. 1550-52 drží Kačici Jan Martinic. Kačice má na návsi barokní sochu pod košatými stromy, která prý stávala ve zmíněné Německé Lhotě. Nápisy na podstavci svědčí o kameníkovi Herstorfovi, který zemřel r. 1723 (dokonce snad socha na původním místě označovala místo, kde zemřel). Kameník Herstorf stavěl kapličky (zastavení) z bývalého hájeckého kláštera po cestě do Prahy (ke Strahovské bráně). Vdova po něm byla Magdalena Stehlíková, ovdovělá Herstorffová (1723 - Podlaha, 254).

V trojúhelníku polních cest severně nad železniční zastávkou a dnes zrušenou pěšinou k hájovně U ručiček (Placata) na 14° v. d. od Gr. se připomínal dnes zaniklý hřbitov francouzských vojáků (1742?). Svědectví, že přes Kačici táhla různá vojska.

Kačice mívala již v 19. stol. "nádražíčko" Pražsko-lánské koněspřežní železnice. Obrázek je zachován v jednom díle Geschichte der Eisenbahnen der öster.-ungar. Monarchie. V Kačici byly dvě koleje pro vyhýbání a přepřahání transportů z Prahy a Píní (výhybka). Trasa zaniklé koněspřežky sledovala Kačák až do Čelechovic, kde teprve přešla po můstku na druhý břeh (jsou tam kvádry žehrováku). Dále v protisměru šla po lukách a polích pod úbočím Stochova přes dnešní silnici (Kačice-Slovanka) do blízkosti Tuchlovic a pak k dnešnímu stochovskému (dříve lánskému) nádraží. Zákruty dráhy po vrstevnici pochopíme, uvážíme-li, že podél Kačáku byly rozsáhlé močály s rašeliništi. Teprve přestavba koňky na parní železnici (1866-67) zkrátila trasu náspem a viadukty stoupáním k lánskému nádraží (JZD v Kačici vytrhalo pod náspem vrby a olše a provedlo nyní melioraci luk na Kačáku). Lánská koněspřežka Praha – Kladno – Stochov – Lány byla první železnicí na dnešním území Prahy a po dráze z Českých Budějovic do Lince druhou nejstarší veřejnou železnicí v kontinentální Evropě. Z větší části spadá do dnešní trati 120. Od r. 1830 byla koněspřežka v provozu od Písecké brány, poblíž dnešní stanice Praha-Dejvice, do stanice Kladno-Vejhybka. Ještě roku 1830 byla prodloužena přes Stochov do Lán a roku 1833 až do polesí Píně jihozápadně od Lán na Křivoklátsku. Délka dráhy dosáhla 58,7 km a výstavba se zastavila. Roku 1831 byla vybudována Chotkova silnice, která umožnila krátké dopravní spojení od Písecké brány na Malou Stranu a přes Karlův most do centra Prahy.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 1245

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

A) kacice.cz (11.11.2017)

C) cs.wikipedia.org (11.11.2017)

 

Stav: 11- 9 - 0

Stav: 2 -0 -0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 11.11.2017

Předchozí editace: 25.8.2013