Kód CZ 5843

Jedomělice

Zaniklá ves: [Ostrov]

Kaple Zdroj C)

...

http://voztrans.cz/upload/IVAN1/St%C4%9Bhov%C3%A1n%C3%AD%20Jedom%C4%9Blice1.jpg

 

Rodný dům Zdroj C)

Karla Plachého, s pamětní deskou

Jedomělice, dům Karla Plachého.JPG

 

Přírodní památka  Zdroj C)

Ostrov u Jedomělic

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Slaný, s.o.Nové Strašecí

1961 Okres Kladno

2003 Pověřený městský úřad Slaný

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1316

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

577 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (23.11.2017)

 

Kód CZ nemá

[Ostrov]

[Tvrz] Zdroj C)

zaniklá Tvrziště má okrouhlý půdorys, který vymezovala obvodová zeď dlouhá 55 metrů. Uvnitř stála pravděpodobně věž se čtvercovým půdorysem, jejíž spodní část byla kamenná a vyšší patra nejspíš roubená. Jádro tvrze odděloval od zbytku ostrožny na západě příkop, před kterým se nacházel lichoběžníkový hospodářský dvůr obklopený nízkým valem z opuky. Jediným pozůstatkem jeho zástavby je relikt stavby v místě předpokládaného vstupu. Její část byla kamenná a mohla sloužit jako špýchar, ale mohla mít také obrannou funkci.

 

 

Historie obce

zaniklá středověká vesnice. První písemná zmínka o Ostrovu je z roku 1395, ale vesnice s tvrzí vznikla pravděpodobně již na počátku čtrnáctého století. Na přelomu čtrnáctého a patnáctého století zde sídlil rychtář Jakub ze Slaného, po němž tvrz zdědila jeho manželka Anna. Po její smrti majetek připadl jako odúmrť králi, který ho přenechal podkomořímu Hájkovi z Hodětína uváděnému okolo roku 1413. Poslední zmínka o vesnici je z roku 1435 a na počátku sedmnáctého století se uvádí jako pustá. Vesnici tvořilo pět usedlostí na parcelách širokých 14–27 metrů, z nichž čtyři se nacházely na severní straně návsi a jedna na jižní straně. Jižní usedlost měla budovy uspořádané ve tvaru písmene L, zatímco ostatní byly řadového typu s průjezdním dvorem nebo měly dvůr obestavěný ze tří stran. Dochované zbytky zdí jednotlivých domů jsou široké 60–70 cm a podle množství destruovaného zdiva je možné, že byly postavené celé z kamene (Archeologickým výzkumem byly celokamenné usedlosti podrobně zdokumentovány na nedaleké soudobé zaniklé vsi Svídna). Na západním okraji vesnice stála stavba nejasného účelu. V okolí vesnice se nachází několik menších těžebních jam, ve kterých se lámal kámen a velká jáma na východním okraji je pozůstatkem těžby uhlí.

Stav: 4 - 2 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 23.11.2017