Kód CZ 4762

Hradečno

Osady: Nová Studnice, Nová Ves

Zvonice  Zdroj A)

1749, hrázděná

zvonička

 

Železný kříž  Zdroj E)

...

https://d34-a.sdn.szn.cz/d_34/c_B_C/fSVQEU.jpeg?fl=res,667,500,1

 

Památník T.G.Masaryka  Zdroj C)

...

Hradečno, Masarykův památník.JPG

 

Tvrz Starý zámek  Zdroj C) Zdroj A)

Její počátky kladou historikové do 11. až 13. st., v průběhu 14. až 15. st., pak byla po dočasném zpustnutí obnovena. Nejstarším známým majitelem tvrze je vladyka Hanuš z Neprobyli. Vodní tvrz byla od východu obemknuta hrází rybníka a v těsné blízkosti bylo dalších šest rybníků. Menší, východní část tvrziště, později zvaná „Malý starý zámek“, byla od vlastní tvrze oddělena širokým, patnáctimetrovým příkopem, kterým protékala voda a tvořila tak samostatné opevnění. Tady patrně stávala věžovitá hláska – hlídka o rozměrech 8x9 metrů. Celá tato menší část tvrziště dnes již neexistuje, byla v 80. letech minulého století rozhrnuta do roviny.

Na protější jižní stráni, směrem do svahu dnes zvaného „Kaštát“ byla na svou dobu dost veliká studna, roubená tesaným kamenem; místo její polohy dnes už nelze určit. Přes příkop na západní straně tvrze vedl do tvrze padací most, k němuž vedla od západu po hřebeni cesta, svou prohlubní patrná dodnes.

Soustava ochranných rybníků, obklopujících vlastní tvrz, byla postupně v pozdějších dobách vypuštěna. Jako poslední byl v roce 1833 vypuštěn velký rybník pod samostatnou tvrzí. Po všech zaniklých rybnících se zachovaly pouhé náznaky hrází. Z celé soustavy zůstal napuštěný pouze „Srnčák“.

Celý obranný systém tvrze, který byl tvořen tak velkým množstvím rybníků, vzbuzuje pochybnosti o tom, zda se jednalo pouze o obyčejnou tvrz drobného venkovského zemana. Výstavba tolika hrází v celém údolí musela být značně nákladná a jistě vyžadovala velké množství pracovních sil. Právě toto se jeví být nad možnosti venkovského zemana a navíc je nutno si uvědomit, že ves Hradečno, jako eventuální zdroj pracovních sil, tehdy ještě neexistovala. Není tedy od věci si připustit možnost, že tato malá tvrz hrála ve svém počátku roli vedlejšího sídla pánům z nedalekého Smečna, pro které mohla mít, s ohledem na svoje ukrytí v lesnatém údolí, rozličnou a možná významnou úlohu bezpečného hrádku. Tomu by nasvědčoval i význam místního jména, které ve své podstatě znamená „vedlejší hrad“. V takovém případě by bylo možno dát si do souvislosti i existenci podzemních chodeb, které z okolí tvrze a z „Kaštátu“ měly údajně vést až na Smečno a o kterých bylo ještě na počátku 20. st. všeobecně známo.

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Slaný, s.o.Nové Strašecí

1961 Okres Kladno

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce Zdroj C)

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1413. Před vesnicí zde stával hrádek nebo hradiště. Zemanská vodní tvrz v obci Hradečno stála uprostřed hradečenského údolí a svým položením představovala venkovskou vodní tvrz.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

574 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

A).hradecno.cz (24.11.2017)

C) cs.wikipedia.org (24.11.2017)

E) mapy.cz (24.11.2017)

 

Kód CZ 10690

Nová Studnice

Kaplička  Zdroj D)

...

Kaplička - místní část Nová Studnice

 

 

Historie obce Zdroj C)

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1726, kdy ji spolu s Drnkem roku 1726 založil Adolf Bernard z Martinic

Kód CZ 10725

Nová Ves

Sloupky s figurami  Zdroj D)

dva kamenné sloupky s figurami zazděné ve stěně domu čp. 2 v Nové Vsi. Jejich původ není znám. Dnes hluboko v polystyrenu

 

 

Historie Zdroj C)

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1590

Stav: 6 - 5 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 24.11.2017