Kód CZ

Dřinov

Kostel sv.Lukáše

Gotický, věž 1906

 

 

Zvonice

Vedle kostela

 

 

Boží muka

U obce 16.stol.

 

 

Boží muka

U obce 1756

 

 

Boží muka

U obce 1779

 

 

Boží muka

U obce

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Slaný, s.o.Slaný

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 522

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 22.8.2013