Kód CZ

Podmoklice

Husitský sbor

Dr.Karla Farského

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ee/Semily_-_sbor_Dr._Karla_Farsk%C3%A9ho.jpg/800px-Semily_-_sbor_Dr._Karla_Farsk%C3%A9ho.jpg

 

Vila č.p.240

Ul.Na Olešce

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8a/Semily_-_vila_Na_Ole%C5%A1ce_240.jpg/1024px-Semily_-_vila_Na_Ole%C5%A1ce_240.jpg

 

 

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Semily s.o. Semily

1938 Část města Semily

1961 Okres Semily

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První zmínka o Podmoklicích pochází z roku 1322

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

2408

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 10.12.2021