Kód CZ

Stupno

Kostel sv.Vavřince

1880-2 neorománský

 

Fara

 

Hrobka Šternberků

Kaple Kašpara hraběte ze Šternberka 1808

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Rokycany, s.o.Rokycany

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

Část obce Břasy

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 1067

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová-Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 27.7.2013