Kód CZ

Střapole

Železný kříž

Před č.p.40

https://d34-a.sdn.cz/d_34/c_A_C/HcxSrr.jpeg?fl=res,2200,2200,1

 

Hradiště

Severozápadně od vesnice se na ostrožně nad Berounkou archeologické pozůstatky eneolitického sídliště a raně středověkého hradiště z osmého a devátého století.

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Rokycany, s.o.Rokycany

1961 Okres Rokycany

2003 Pověřený městský úřad

Část obce Bušovice

 

Historie obce

 První písemná zmínka pochází zroku 1283

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 190

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 21.3.2021