Kód CZ

Mostiště

Zvonice

Obestavěná hasičskou zbrojnicí, 1928

Hasičská zbrojnice se zvonicí

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Rokycany, s.o.Rokycany

1961 Okres Rokycany

2003 Pověřený městský úřad

Část obce Hlohovice

 

Historie obce

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1363

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 180

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 24.3.2021