Kód CZ

Kornatice

Kaplička

Kornatice - kaplička.JPG

 

Železný kříž

Kornatice - kříž u silnice na Milínov.JPG

 

Památník padlým

Kornatice - pomník padlým.JPG

 

[Tvrz Mydlná]

v lese 2 km severovýchodně od obce

Mydlna Castle.JPG

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Rokycany, s.o.Rokycany

1961 Okres Rokycany

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1368

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 259

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  

 

Kód CZ

[Javor]

[Tvrz Javor]

kilometr severně odKornatic v místech zvaných U Zámečku,

 

 

Pozůstatek tvrze a zaniklé vesnice ze čtrnáctého až patnáctého století. Prvním známým majitelem vesnice byl Čáslav z Javora připomínaný v letech 1373–1379. Z dalších majitelů nebo členů rodu jsou z let 1391–1393 známi Drslav, z roku 1403 Chval, otec Jaroslava, a z roku 1405 Kunrat z Javora. Po něm se držitelem vesnice stal Čejchan z Javora, kterému patřila také část zaniklých Pokonic, kde vedl úspěšný spor o odúmrť po Ofce na Pokonicích. Jaroslav a Kunrat z Javora se během husitských válek postavili na stranu katolíků proti pražanům. Jaroslav před rokem 1427 Javor prodal, a přestěhoval se do Blovic. Novým majitelem se stal nejspíše Olfart z Javora, který byl také hejtmanem na Vildštejně. Zemřel nejspíše roku 1447, a panství po něm převzal syn Burjan z Javora připomínaný roku 1449. Byl posledním známým členem vladyků z Javora, kterému vesnice patřila. Později byla připojena k poříčskému panství, u něhož byla v zápisu v deskách zemských z roku 1601 uvedena tvrz i vesnice jako pustá.[4] Předpokládá se, že vesnice i tvrz zanikla během bojů mezi Jednotou zelenohorskou a králem Jiřím z Poděbrad.

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 21.3.2021