Kód CZ

Hradiště

Osada: Čilá

Kaplička

1.pol.19.stol, pozdně barokní

Hradiště (RO), kaplička.jpg

 

Železný kříž

Před kaplí

Hradiště (RO), kaplička.jpg

 

Železný kříž

1917

Hradiště (RO), křížek u cesty na Kalinovu Ves.jpg

 

[Hradiště] Zdroj C)

Vesnice stojí v místech, kde se nacházelo raně středověké hradiště. Ještě starší osídlení z mladší doby laténské dokládají nálezy skleněných korálků a keltských mincí. Pozůstatky opevnění byly rozebrány na konci osmnáctého a během devatenáctého století. V prostoru hradiště nalezli roku 1833 Matyáš Kalina a Václav Krolmus množství keramických střepů, které uložili ve sbírkách na zámku ve Zvíkovci. Přestože se sbírka ztratila, předpokládá se, že pocházely z raného nebo vrcholného středověku

 

 

Dům č.p.9

roubený

Hradiště (RO), čp. 9.jpg

 

Dům č.p.15

Úpravy po roce 1920 – brána a vikýř z režného cihlového zdiva

Hradiště (RO), čp. 9 a 15.jpg

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Rokycany, s.o.Zbiroh

1961 Okres Rokycany

2003 Pověřený městský úřad

 

Znak obce Hradiště

Historie obce

 První písemná zmínka o vesnici (Hradisscye) pochází z roku 1318

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 269

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

2008

24

2012

29

30

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  

 

Kód CZ

Čilá >>

 

Samostatná obec

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 30.3.2021