Kód CZ

Dobřív

Osada: Pavlovsko

Kaple Zdroj D)

1902

http://kostelyunas.cz/kostely/dobriv_k_1_2.jpg?rand=169920818

 

Socha sv.Jana Nepomuckého Zdroj C)

z 18. století u Švédského mostu, Nápis MATTHIAI / CZAPEK / EXPENSIS / AE DIFICATA / HAEC STATVA / IHS (1820)

 

 

Socha sv.Barbory Zdroj C)

z 18. století u Švédského mostu

 

 

Vodní hamr Zdroj C)

nad Padrťským potokem

Hamr_zv._Horní_Dobřív_budova.jpg

 

Pamětní síň Zdroj C)

Jindřicha Mošny

 

Zájezdní hostinec Zdroj C)

hospodu rád navštěvoval známý herec Národního divadla Jindřich Mošna

Stará_hospoda_Dobřív.jpg

 

Kamenný most Zdroj C)

tzv. Švédský přes Padrťský potok

 

 

Dům č.p.5 Zdroj C)

Venkovská_usedlost_Dobřív_5.jpg

 

Dům č.p.7 Zdroj C)

U Šafářů

Dobriv cp 7.JPG

 

Dům č.p.9 Zdroj C)

Se stodolou

Dobřív, stodola u čp.9.jpg

 

Dům č.p.13 Zdroj C)

Venkovská_usedlost_Dobřív_13.jpg

 

Dům č.p.16 Zdroj C)

U Zemanů

Dobřív, usedlost čp.16.jpg

 

Dům č.p.43 Zdroj C)

U Zemanů

Venkovská_usedlost_Dobřív_43.jpg

 

Dům č.p.54 Zdroj C)

Dobřív, dům čp.54.jpg

 

Dům č.p.95 Zdroj C)

U Kolářů

Venkovská_usedlost_U_Kolářů,_Dobřív.jpg

 

Dům č.p.164 Zdroj C)

U Vencálků

Dobřív, dům čp.164.jpg

 

Dům

U Švédského mostu

 

Dům

U Švédského mostu

 

Laiblova lípa Zdroj C)

na zahradě domu č. p. 36 na severním okraji vsi. pětisetletá lípa malolistá (Tilia cordata) roste na zahradě u domu čp. 36 na severním okraji vsi, v nadmořské výšce 450 m. Má žebernatý kmen, který se větvil na pět hlavních větví a tvořil mohutnou a širokou korunu. Kmen je u paty dutý, dutiny v hlavních větvích jsou zastřešeny. Obvod jejího kmene měří 705 cm a koruna dosahuje do výšky 30 m (měření 2005). Lípa je chráněna od roku 1995 pro svůj vzrůst a věk.

V roce 2000 byla lípa poškozena zásahem blesku do jedné z kosterních větví. Úder blesku způsobil spirální prasklinu zasažené větve, která dosáhla až k hlavní dutině kmenu. Havarijní stav stromu byl vyřešen pokácením poškozené části stromu. Podvečer 29. července 2013 se Rokycanskem prohnaly bouřky a nárazový vítr vylomil kosterní větvě Laiblovy lípy s výjimkou jediné

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Laiblova_l%C3%ADpa.jpg PAMÁTNÁ LÍPA v centru Dobříva vzala za své. Mohutná koruna nevydržela silný nápor větru a rozlámala se na několik kusů. Stáří dřeviny je přitom odhadováno na pět set let a obvod stromu byl sedm a půl metru.

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Rokycany, s.o.Zbiroh

1961 Okres Rokycany

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce Zdroj C)

První písemná zpráva o vsi Dobřív (Dobrziew) se vyskytuje v listině z roku 1325, jíž král Jan Lucemburský daroval několik „vesnic v Plzeňském kraji, toho času pustých“ (vilas sitas in Pilsnensi provincia nunc desertas), totiž Dobřív, Hrádek a Kuškov (dnes zaniklý) Petrovi z Rožmberka. Z uvedené zmínky zároveň vyplývá, že Dobřív musel existovat již nějakou dobu před tímto datem. V rožmberském majetku zachycuje Dobřív (villa Dobrziewo) i tzv. Rožmberský urbář z roku 1379. Od 15. století byla obec známá hlavně železářskou výrobou.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 1274

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2008

1182

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (10.4.2016)

D) kostelyunas.cz (10.4.2016)

 

Kód CZ

Pavlovsko

 

Hradiště - Přírodní rezervace Žďár Zdroj C)

na stejnojmenném kopci (629 m n. m.) asi 3 km severozápadně, suťový porost se vzácnou květenou, pozůstatky pravěkého hradiště z pozdní doby bronzové.

Žďár (629 m).JPG

 

Část osady

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 10.4.2016