Kód CZ 1939

Černý Potok

(Pleil)

Osada:  Sorgenthal

Kaple sv.Antonína Paduánského Zdroj C)

s polygonální věží na sedlové střeše, 19.stol.

 http://static.panoramio.com/photos/large/76967066.jpg

 

Kamenný kříž

u cesty

 

Hromadný hrob Zdroj C)

Husarský hrob – Massengrab. Z bojů v roce 1758 mezi pruskými husary a chorvatskou pěchotou

 

Škola

uzavřena 1969

 

Hamr

prvním majitelem Pleil, dle něj název obce

 

Zpět na okres

Panství Přísečnice

 Politický okres Přísečnice, s.o.Vejprty

1961 Okres Chomutov

1974 část Kryštofových Hamrů

2003 Pověřený městský úřad Vejprty

 

Historie obce  Zdroj C)

Obec patřila odedávna k panství Přísečnice. Jeden z prvních majitelů hamru v Černém Potoce se jmenoval Pleil. Zřejmě od něj pochází původní název vesnice, který obec nosila až do padesátých let minulého století. Rozvoj obce je pevně spjat s těžbou rud. V roce 1875 žilo v Černém Potoce 440 obyvatel. Nejvýznamnějším průmyslovým podnikem v obci byla továrna na výrobu čerpadel a hasicí techniky Flader. I proto bylo v roce 1930 v obci Pleil a osadě Sorgenthal (celý dnešní Černý Potok) 762 obyvatel.

 

Sedmiletá válka a Černý Potok

Přes obec vedly odedávna obchodní cesty z Kadaně až do Saska. V sedmileté válce kolem roku 1758 probíhaly v údolí Černého Potoka boje mezi pruskými husary a chorvatskou pěchotou. Dodnes se na začátku obce nachází torzo hrobu, kterému se říká Husarský hrob. Na starých mapách je tento hrob označen jako Massengrab – hromadný hrob.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1875

440

 

1927

 762 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Historie a současnost podnikání na Chomutovsku, Kadaňsku a Vejprtsku

 

A) …

B) zanikleobce.cz (17.2.2012)

C)

D) vejprtaci.cz

E) krystofovyhamry.cz

 

 

Kód CZ 14912

Sorgenthal

Flanderova továrna

na hasící techniku, ležící téměř na hranicích v Sorgenthalu u Černého Potoka.

Vznikla v roce 1889 jako pobočka firmy, založené roku 1860 Friedrichem Augustem Flanderem v sousedním saském Jöhstadtu.

Nejprve vyráběla parní stříkačky, na které poskytovala pětiletou záruku. Před první světovou válkou zahájila výrobu stříkaček, poháněných spalovacím motorem.

Výrazný úspěch firmě přinesla přenosná stříkačka, původně vybavená dvouválcovým motorem s výkonem 400-800 litrů vody za minutu, nazvaná Siegerin – Vítězka, jež v srpnu 1925 vyhrála celoněmeckou hasičskou soutěž v saském Freibergu.

Tyto a další zdokonalené typy prodávala firma pod názvem Viktoria i do Polska a Jugoslávie.

Továrna v Sorgenthalu měla vlastní hutní pec, kovárnu, soustružnu, kolárnu, lakovnu a klempířskou dílnu a zaměstnávala až na 150 dělníků.

V třicátých letech vyráběla i hasičské automobily s motorem Opel a pěnovým hasícím generátorem.

V omezeném provozu a s pozměněným výrobním zaměřením zůstal tento podnik i po roce 1945.

Firmu Flader, na výrobu hasební techniky založil Friedrich August Flader v Jöhstadtu (Sasko) v roce 1860. Firma vyráběla parní stříkačky a další potřeby pro hasiče. Spolupracovala s celou řadou firem, nejvíce s Reginaldem Czermackem z Teplic. Po první světové válce dosáhla firma již pod značkou Hans Flader světového věhlasu díky své přenosné motorové stříkačce Siegerin-Victoria. Po druhé světové válce firma zanikla. Firma E. C. Flader představila roku 1909 v Norimberku nový šestimetrový automobil se spalovacím motorem Daimler, o výkonu 45 koňských sil, dosahoval až 40 km/hod. Teprve později přešla firma na značku Opel.

http://zanikleobce.cz/detail_img.php?i=129832

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 17.2.2012