Kód CZ

Ostrov

(Schlackenwert)

Připojené: Arnoldov, Dolní Žďár, Hanušov, Hluboký, Horní Žďár, Kfely, Květnová, Liticov, Maroltov, Mořičov, Vykmanov

Kostel sv.Michaela

Pův.sv.Mikuláše, 1572 postaven po požáru současný

 

Fara

 

Kostel sv.Jakuba

Románský, 1226, restaurován 1606 a 1912

 

Piaristický kostel Zvěstování P.Marie

1674

 

Piaristický klášter

Založen 1666, zrušen 1852

 

Hrobní kaple sasko-lauernburských vévodů

Kolem kláštera, ve zříceninách, 1644, raně barokní centrální

 

Kaple sv.Floriána

Kolem kláštera, v1691, zrušena 1793, přepatrována na sýpku, později knihovna, v kopuli freska Vraždění neviňátek

 

Kaple P.Marie Einsiedelské

Kolem kláštera, 1700, podle kaple v Einsiedeln ve Švícarsku

 

Kaple sv.Michala

U cesty k Hroznětínu, 1825

 

Kaple sv.Jana Nepomuckého

V zámeckém parku, 1827

 

Morový sloup

Na náměstí, se sochou P.Marie, 1685

 

Socha sv.Jana Nepomuckého

1807, před klášterním mostem, 1958 poškozena vichřicí, poškozená socha ve farní zahradě

 

Socha Nejsv.Trojice

1861, u farního kostela, 1958 poškozena vichřicí, podstavec ve farní zahradě

 

Kašna

17.stol., na náměstí, do 1838 v zámecké zahradě

 

Kašna

17.stol., před klášterem, do 1838 v zámecké zahradě

 

Hrad

Kol.1212, zachovány sklepy pod zámkem

 

Zámek

Rozsáhlý komplex v parku, nedaleko původní pevnosti,Šlikovský zámek barokní, pol17.stol., 1691 zničen požárem a upraven jako vedlejší zám.budova, Lauenburský zámek 1685

 

Bílý dvůr

1693-6, pův.trojkřídlý, zachována pouze dvě, s drobnou Salou terrenou

 

Bílá brána

1690

 

Letohrádek

Na místě starší stavby z 1640-50 postaven 1673-9, 1953 upravena pro Galerii umění

 

Radnice

Na náměstí, 1567, upravena 1676, věz zřízena znovu 1862, po požáru upravena neugoticky 1866

 

Městské opevnění

Koncem 15.stol., dvojí pás hradeb s baštami a dvěma branami, zbytek věže pod farou a část hradeb

 

Horní brána

Vyhořela 1795, 1848 zbořena

 

Dolní brána

Barokně upravena, součást zámeckého komplexu

 

Panský pivovar

1726, na místě staršího z pol.17.stol.

 

Dům č.p.4

Průčelí s reliéfem sv.Floriána, 1698

 

Dům č.p.5

S bohatou výzdobou průčelí 1.pol.18.stol.

 

Dům č.p.9

V průčelí reliéf Madonny kol.1700

 

Dům č.p.17

Zachovalé křížové renesanční klenby v přízemí

 

Dům č.p.18

Zachovalé křížové renesanční klenby v přízemí

 

Dům č.p.19

Zachovalé křížové renesanční klenby v přízemí

 

Dům č.p.20

Zachovalé křížové renesanční klenby v přízemí

 

Dům č.p.28

Zachovalé křížové renesanční klenby v přízemí

 

Dům č.p.29

Zachovalé křížové renesanční klenby v přízemí

 

Dům č.p.45

Zachovalé křížové renesanční klenby v přízemí

 

Dům č.p.53

Zachovalé křížové renesanční klenby v přízemí

 

Anglický park

U zámku, v celé délce protékaný Bystřicí s množstvím soch, fontán, pavilonků, kdysi nejproslulejší architektonický park v Čechách

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Karlovy Vary, s.o.K.Vary

1961 Okres Karlovy Vary

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

  1331 povýšena pův.slovanská osada na město, 1948 postaveno vých.od hist.jádra hornické sídličtě

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

2573N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Poche Emanuel, Umělecké památky Čech, 1977-82

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 30.6.2012