Kód CZ

Štítary

(Schildern)

Osady: Štítarský Vrch, Tiefenreuth, Ängerlein, Horní Ves, Dolní Ves

[Kostel] Zdroj C)

Údajně zanikl za husitských válek

 

[Památník padlým] Zdroj E)

v 1.světové válce

https://lh6.googleusercontent.com/-bBgCu95lKO0/U29O_AZSysI/AAAAAAAAEzg/e0AAQqsbbak/s1600/stit03.jpg

 

[Hostinec] Zdroj E)

Č.p.47 zur Aiche, Hostinec stával na původní kostelní cestě (cesta do kostela v Aši). Uváděn je již ve vlastivědě J. Tittmanna z roku 1893. V roce 1913 byl k původnímu objektu přistavěn taneční sál. Před hostincem, který byl oblíbeným místem nedělních vycházek z Aše, se nacházela zahradní restaurace. Majiteli byli: 1893 A. Ächter, 1906 Christian Ritter, 1930-1933 Adolf Schindler z Mähringu, 1933-1945 pak Karl Höfner. Hostinec byl, stejně jako valná část této obce, zbourán na počátku 50.let 20.století.

http://www.matejovic.webzdarma.cz/assko/obrstitary.jpg Gasthaus Zur Eiche, před 1930

 

[Hostinec] Zdroj E)

Gasthaus Waldschlösschen, č.p. 49. Přes 1. Světovou válkou se v Schildern/Štítarech nacházel ještě třetí hostinec, který se nazýval Waldschlösschen (Lesní zámeček). Stál v horní části cesty na Mähring. Byl zbudován roku 1900, v roce 1908 však vyhořel a objekt poté již nikdy nebyl obnoven. Není nám známa žádné jeho fotografie.

 

[Škola] Zdroj B)

V roce 1870 byla postavena nová budova školy pro lidovou jednotřídku. Posledním učitelem byl od roku 1941 až do odsunu Němců v r. 1946 Josef Bauer.

 

[Vodní elektrárna] Zdroj B)

1910 byla na Štítarském katastru postavena druhá vodní elektrárna v Ašském okrese

 

[Chalupa] Zdroj E)

https://lh6.googleusercontent.com/-nXcyHbS6CLg/U3cNN0AbN6I/AAAAAAAAE-E/3u_V51Ww1hQ/s1600/stit18.jpg

 

Štola Zdroj B)

1910 byla na Štítarském katastru

http://www.kr-karlovarsky.cz/cyklo/cyklotrasy/as/Documents/stitary_podzemi.jpg

 

Zpět na okres

 

Panství

 Politický okres Aš

1961 Okres Cheb

2003 Pověřený městský úřad

Část obce Krásná

 

Historie obce >> Zdroj C)

První písemná zmínka pochází z roku 1342, kdy Štítary patřily do majetku Neubergů. Později, jako většina obcí na Ašsku byly odkoupeny Zedtwitzi.

 

Po 2. světové válce a vysídlení německých obyvatel většina vesnic, ze kterých se obec Štítary skládala, zanikla. Zbytky Štítar byly v roce 1975 připojeny k Aši, a v roce 1990 poté začleněny do obce Krásná. Těsně před odsunem německých obyvatel žilo ve Štítarech v 50 domech kolem 240 obyvatel, kteří se živili především zemědělstvím

Dnes stojí v místě obce 2 vybydlené bytovky a zemědělský areál.

 

rok

Obyv.

domů

1927

185 N

1945

240

50

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

A) …

B) zanikleobce.cz (2.12.2014)

C) cs.wikipedia.org (30.3.2011)

D) asch-boehmen.de (2.12.2014)

E) asskyweb.cz (2.12.2014)

 

 

 

Kód CZ

Štítarský Vrch

(Schilderberg)

 

 

Kód CZ

(Tiefenreuth)

 

 

Kód CZ

(Ängerlein)

[Hostinec Ängerlein] Zdroj E)

č.p. 5. Tento hostinec se nacházel na silnici ze Schönbachu/Krásné do Mähringu/Újezda, v části obce zvané Ängerlein, těsně za železničním přejezdem, zhruba v prostoru dnešní autobusové točny. Uváděn je již v Tittmannově vlastivědě z roku 1893. Byl součástí hospodářského dvora a byl provozován pouze jako vedlejší živnost. Do roku 1927 měl i dřevěný taneční přístavek, který však musel být z bezpečnostních důvodů stržen. Majiteli postupně byli: August Riedel, Hermann Popp, Herman a Elise Pauker a Ernst Gossler, který hostinec s přilehlým hospodářstvím provozoval až do odsunu půvovdního obyvatelstva v roce 1946. Objekt byl v 50-60.letech využíván Státními statky jako kanceláře a sklady. Na konci 60.let pak byl zbořen.

Hostinec Ängerlein Hostinec Ängerlein

 

 

Kód CZ

Horní Ves

 

 

Kód CZ

Dolní Ves

 

 

 

Jaromír Lenoch © Aktualizace 30.3.2011