SOUPIS

VEŠKERÝCH

PAMÁTEK

v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/images/fb_icon_325x325.png

 

 

Založeno 2002 © Jaromír Lenoch

 

na základě nedokončených

SOUPISŮ PAMÁTEK HISTORICKÝCH A UMĚLECKÝCH V KRÁLOVSTVÍ ČESKÉM OD PRAVĚKU DO POČÁTKU XIX.STOLETÍ

ARCHEOLOGICKÉ KOMMISSE PŘI ČESKÉ AKADEMII CÍSAŘE FRANTIŠKA JOSEFA PRO VĚDY, SLOVESNOST A UMĚNÍ

ŘÍZENÍM SVÉHO PŘEDSEDY

† JOSEFA HLÁVKY

 

DOPLŇOVÁNO O VEŠKERÉ NOVODOBĚJŠÍ A OPOMENUTÉ PAMÁTKY

VČETNĚ NEZPRACOVANÝCH MÍST