Kód CZ16208

Štítary

(Schiltern)

Kostel sv.Jiří 2)

Pozdně románský, , renesančně rozšířený, barokně přestavěný

Kostel ve Štítarech od severovýchodu Kostel svatého Jiří Štítary 02.JPG

 

Zvonice 2)

pozdně barokně přestavěná 1795

 

Fara C)

Č.p. 31, náves

Fara ve Štítarech.JPG

 

Hřbitov C)

Areál hřbitova ve Štítarech 01.JPG

 

Výklenková kaplička C)

při č.p. 111

 

Výklenková kaplička C)

při č.p. 227

 

 

Výklenková kaplička C)

 

Socha sv. Jana Nepomuckého C)

západní konec návsi

Socha svatého Jana Nepomuckého - Štítary.JPG Socha svatého Jana Nepomuckého - Štítary.JPG

 

Socha sv. Floriána C)

náves, v nice domu č.p. 207

 

 

Kamenný kříž C) D)

při silnici do Loděnic

161923 - krucifix

 

Kamenný kříž C)

Hřbitovní

Areál hřbitova ve Štítarech 01.JPG

 

Kamenný kříž C)

U kostela

Kostel svatého Jiří Štítary 03.JPG

 

Boží muka C)

u fary

 

Škola C)

Schiltern-2008-09-01-Skola.JPG Štítary u školy.JPG

 

Usedlost č.p. 43 C)

Štítary 43

Usedlost čp. 43, Štítary 43.JPG

 

Usedlost č.p. 44 C)

Štítary 44

Usedlost čp. 43, Štítary 43.JPG

 

Usedlost č.p. 49 C)

Štítary 49

Usedlost čp. 49, Štítary.JPG

 

Usedlost č.p. 62 C)

Štítary 62

Usedlost čp. 62, Štítary.JPG

 

Usedlost č.p. 63 C) D)

Štítary 63

133432 - venkovský dům

 

Dům č.p. 64 C) D)

Štítary 64

771230970 - zemědělský dvůr, z toho jen: obytný dům

 

Dům č.p. 68 C) D)

Štítary 68

157299 - venkovský dům

 

Dům č.p. 70 C) D)

Štítary 70

128416 - venkovská usedlost

 

Dům č.p. 91 C) D)

Štítary 91

Domy čp. 91 a 92 Štítary.JPG

 

Dům č.p. 92 C) D)

Štítary 92

135814 - venkovská usedlost

 

Dům č.p. 96 C) D)

Štítary 96

139359 - venkovský dům

 

Dům č.p. 97 C) D)

Štítary 97

124658 - venkovská usedlost

 

Dům č.p. 101 C)

Štítary 101

Dům čp. 101, Štítary.JPG

 

Dům č.p. 102 C)

Štítary 102

Dům čp. 101, Štítary.JPG

 

Dům č.p. 103 C) D)

Štítary 103

136397 - venkovská usedlost

 

Dům č.p. 104 C) D)

Štítary 104

142481 - venkovská usedlost

 

Dům č.p. 105 C) D)

Štítary 105

130331 - venkovský dům

 

Dům č.p. 131 C) D)

Štítary 131

133145 - venkovská usedlost

 

Dům č.p. 132 C) D)

Štítary 132

127860 - venkovská usedlost

 

Dům č.p. 133 C) D)

Štítary 133

Štítary čp. 133.JPG

 

Dům č.p. 134 C) D)

Štítary 134

146603 - venkovská usedlost

 

Dům č.p. 138 C) D)

Štítary 138

157876 - venkovská usedlost

 

Dům č.p. 158 C) D)

Štítary 158

140935 - venkovská usedlost

 

Dům č.p. 164 C) D)

Štítary 164

138595 - venkovská usedlost

 

Dům č.p. 170 C) D)

Štítary 170

143729 - venkovská usedlost

 

Dům č.p. 176 C) D)

Štítary 176

141258 - venkovská usedlost

 

 

 

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Znojmo, s.o.Vranov

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

Venkovské městečko s vřetenovým náměstím s přízemními domy s valbovými střechami a klenutými branami. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1346.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 1068 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

2) Karel Kuča, Atlas památek, 2002

 

C) cs.wikipedia.org  (17.12.2015)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 17.12.2015

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:%C5%A0t%C3%ADtary