Kod CZ 16008

Šatov

(Schattau)

Kostel sv.Martina Zdroj 2)

V jádru pozdně gotický, barokně upraven v 17.-19.stol.

Šatov, kostel.JPG

 

Kaple Božího hrobu Zdroj 2)

Přistavěna ke karneru v 19.stol.

 

Karner Zdroj 2)

S přístavbou kaple Božího hrobu

Šatov, kaple Božího hrobu.JPG

 

Fara Zdroj 2)

Starší, přestavěna v 18.stol., patrová s vysokým tympanonem nad ryzalitem v průčelí

Šatov, fara.JPG

 

Kaplička  Zdroj C)

U silnice na Havraníky

132690 - kaple

 

Výklenková kaplička  Zdroj C)

v polích

161916 - výklenková kaplička - poklona

 

Socha sv. Floriána  Zdroj C)

Šatov, sv. Florián.JPG Šatov, sv. Florián.JPG

 

Sousoší Loučení Krista s P. Marií  Zdroj C)

u farního kostela

 

Sousoší Nejsv. Trojice  Zdroj C)

za vesnicí

Šatov trojice.JPG Šatov trojice.JPG

 

Sousoší Piety  Zdroj C)

u kostela, 1748

Šatov, socha Marie u kostela.JPG Šatov, socha Marie u kostela.JPG

 

Sousoší Piety  Zdroj C)

u silnice do Hnanic

Šatov pieta.JPG Šatov pieta.JPG

 

Sousoší sv. Jana Nepomuckého  Zdroj C)

Šatov, Jan Nepomucký 04.JPG Šatov, Jan Nepomucký 04.JPG

 

Sloup se sochou P. Marie  Zdroj C)

v parku

127126 - sloup se sochou P. Marie 127126 - sloup se sochou P. Marie

 

Sloup se sochou P. Marie  Zdroj C)

u hřbitova

Šatov sloup.JPG Šatov sloup.JPG

 

Sloup se sochou sv. Šebestiána  Zdroj C)

Šatov, sv. Šebesatián 02.JPG Šatov, sv. Šebesatián 01.JPG

 

Socha  Zdroj C)

Ve výklenku kostela

 

Socha  Zdroj C)

Ve výklenku kostela

 

Kamenný kříž  Zdroj C)

s P. Marií

Šatov,_sousoší_ukřižování_01.JPG 

 

Kamenný kříž  Zdroj C)

Před farou

Šatov, kříž u fary.JPG

 

Kamenný kříž  Zdroj C)

U kostela

Šatov, kříž u kostela.JPG

 

Kamenný kříž  Zdroj C)

u nádraží

 

161914 - krucifix

 

Kamenný kříž  Zdroj C)

Šatov 10 - kříž u cesty na Havraníky.JPG

 

Boží muka  Zdroj C)

Nad farou

Šatov,_boží_muka_nad_farou_02.JPG

 

Boží muka  Zdroj C)

1627, za humny

161917 - boží muka

 

Boží muka  Zdroj C)

1705

161918 - boží muka

 

Boží muka  Zdroj C)

Torzo v kostele

131672 - boží muka

 

Památník padlým  Zdroj C)

Šatov - pomník.JPG

 

Radnice Zdroj 2)

Neorenesanční, patrová s věžičkou uprostřed s lisovnou

Šatov, stará radnice 01.JPG

 

Nová radnice Zdroj C)

Šatov - nová radnice.JPG

 

Dům čp.5 Zdroj C)

Šatov, čp. 5.JPG

 

Dům čp.6  Zdroj C)

Šatov, čp. 6.JPG

 

Dům čp.7  Zdroj C)

Šatov_čp_7.JPG

 

Dům čp.14  Zdroj C)

Šatov, čp. 14.JPG

 

Dům čp.17  Zdroj C)

Šatov, čp. 17.JPG

 

Dům čp.27  Zdroj C)

Šatov, čp. 27.JPG

 

Dům čp.28  Zdroj C)

Šatov, čp. 28.JPG

 

Dům čp.32  Zdroj C)

Šatov, čp. 32.JPG

 

Dům čp.38  Zdroj C)

Šatov, čp. 38.JPG

 

Dům čp.66  Zdroj C)

Šatov, čp 66.JPG

 

Dům čp.79  Zdroj C)

Šatov, čp. 79 (2).JPG

 

Dům čp.84  Zdroj C)

Šatov, čp. 84.JPG

 

Dům čp.85  Zdroj C)

Šatov, čp. 85.JPG

 

Dům čp.114  Zdroj C)

 

Dům čp.140  Zdroj C)

123361 - venkovská usedlost

 

Dům čp.157  Zdroj C)

Šatov, čp. 157 (1).JPG

 

Dům čp.160  Zdroj C)

Šatov, čp. 160.JPG

 

Dům čp.161  Zdroj C)

Šatov, čp. 161.JPG

 

Dům čp.162  Zdroj C)

Šatov, čp. 162 (2).JPG

 

Dům čp.163  Zdroj C)

Šatov, čp 163.JPG

 

Dům čp.170  Zdroj C)

Šatov,_čp_170.JPG

 

Objekt těžkého opevnění MJ-S 2  Zdroj C)

MJ-S 2, Satov.JPG

 

Objekt těžkého opevnění MJ-S 3  Zdroj C)

MJ-S 3 Zahrada (by Pudelek).JPG

 

Objekty lehkého opevnění  Zdroj C)

kolem obce. Některé z nich jsou zahrnuty v Areálu československého opevnění Šatov.

 

 

Vinnýé sklepy  Zdroj C)

Šatov 04.JPG Šatov sklepní.JPG

 

.

Zpět na

okres

Panství

 Politický a soudní okres Znojmo

1961 Okres Znojmo

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

VPZ 1995

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1201. Venkovské městečko se zachovanou urbanistickou strukturou s tradiční hliněnou, cihelnou a kamennou výstavbou.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 2079 (36% Č)

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

2) Karel Kuča, Atlas památek, 2002

 

C) cs.wikipedia.org  (3.8.2016)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 3.8.2016