Kod CZ 15980

Šafov

(Schaffa)

Kostel sv.Bartoloměje 2)

1.pol.18.stol. se starším got.jádrem

Kostel svatého Bartoloměje v Šafově

 

Fara C)

Nejstarší zápisy ve zdejší farní kronice se vztahují k roku 1733.

 

Židovský hřbitov 2)

17.stol., náhrobky z 1.pol.18.stol. založen před rokem 1670, Jaroslav Klenovský uvádí údaj "koncem 17. století", Jiří Fiedler dokonce 1523. Nachází se na severozápadním konci obce, asi 100 m vlevo od silnice, která vede do Starého Petřína, a asi 300 m severozápadně od zdejšího kostela svatého Bartoloměje. Je situován v mírném svahu klesajícímu k rybníku Podvesný.

Na neoplocené ploše 5013 m2 se dochovalo více než 500 náhrobních kamenů (na stránkách ŽO Praha se uvádí 950 ) neboli macev, z nichž nejstarší pochází z roku 1715.Také zde se prameny rozcházejí, Jiří Fiedler uvádí ve svých Židovských památkách v Čechách a na Moravě rok 1681. Další pamětihodné náhrobní kameny jsou barokního a klasicistního typu a mají mnohdy originální motivy. Mnohé náhrobní kameny jsou poměrně zachovalé, část je povalená. Zdejší márnice se až na drobné stopy nedochovala.

Šafovská židovská komunita přestala existovat v roce 1938

Zidovsky hrbitov petrin-safov.jpg

 

Výklenková kaplička C)

u židovského hřbitova

 

Výklenková kaplička C)

za obcí u silnice na Stálky

 

Socha sv. Jana Nepomuckého C)

U silnice na Vranov

GuentherZ 2014-08-02 (4) Safov-Schaffa Statue Johannes Nepomuk.JPG GuentherZ 2014-08-02 (4) Safov-Schaffa Statue Johannes Nepomuk.JPG

 

Dřevěný kříž C)

Za kostelem

 

Památník bývalých obyvatel C)

GuentherZ 2010-07-19 0063 Schaffa-Gedenkstein Langau-Riegersburg.jpg

 

Židovská radnice 2)

 

Židovská škola 2)

Přestavěná na kulturní dům

 

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Znojmo, s.o.Vranov

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce C)

Převážně židovské městečko. Zdejší oblast byla zřejmě osídlena již v době raného středověku, jak napovídá nález slovanského žárového pohřebiště nedaleko hranic.

První písemná zmínka o obci pochází z 28. září 1323, kdy je uvedena v soupisu statků přináležejících k Vranovskému panství na směnné listině krále Jana Lucemburského. Majitelem panství a tím i obce se tak stal Jindřich z Lipé.

V období husitských válek byl Šafov husity vypálen a postihla jej i morová epidemie.

V 1. polovině 16. století došlo k obnově a rozkvětu vesnice a roku 1540 byl Šafov císařem Ferdinandem I. povýšen na městečko. Spolu s městskými právy obdržel také erb, stříbrnou pečeť a právo pořádat trh. Tato práva potvrdili i pozdější habsburští panovníci.

V roce 1647 městečko dobyli a zničili Švédové.

Za vlády Marie Terezie se v Šafově rozrostla židovská obec, Zdejší Židé si vybudovali i hřbitov, synagogu a v roce 1800 i školu. Vznik Československa rozvoji Šatova příliš neprospěl. Nastal odliv obyvatelstva a úpadek řemesel, což ještě zhoršila Velká hospodářská krize a poté i 2. světová válka.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 748 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

2) Karel Kuča, Atlas památek, 2002

 

C) cs.wikipedia.org  (17.12.2015)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 17.12.2015