Kód CZ

Citonice

Kostel sv.Jana a Pavla C)

na návsi

Kostel svatých Jana a Pavla

 

Fara

 

Výklenková kaplička C)

na kraji vesnice

 

Socha sv.Jana Nepomuckého C)

na návsi

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický a soudní okres Znojmo

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1252. 

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 459

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (16.1.2015)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 16.1.2015