Kod CZ 1328

Břežany

(do 1949 Fryšava, Frischau)

[Kostel sv.Bartoloměje] 2)

na místě starého hřbitova v místech školy

 

Kostel Zvěstování P.Marie C)

1771, barokní

 

 

Fara

Zanikla za třicetileté války, obnovena 1744, 1794 postavena současná budova

 

[Hřbitov]

kolem pův.kostela na místě školy

 

Hřbitov

Za školou

 

 

 

Výklenková kaplička C)

 

Výklenková kaplička C)

 
Socha sv.Jana Nepomuckého

V zámeckém parku

 

 
Socha Nejsv.Trojice C)

1714

 

Pieta

V zámecké zdi u kostela

 

 

Socha sv.Floriána C)

V zámeckém parku, 1749

 

 

Železný kříž

Na hřbitově

 

Železný kříž

Před sklepy pod školou

 

Železný kříž

Na křižovatce ve vsi

 

Železný kříž

V zahradě mezi domy pod zámkem u hlavní cesty

 

Dřevěný kříž

Před kostelem

 

Boží muka

Ve stylu kapličky s výklenkem, kamenná, neogotická v zám.parku

 

Památník obětem

Před farou, 1921

Hrobka Harrachů

U farní zdi

 

Erb

Nad vchodem kostela

 

Zámek 2) C)

1562 uváděna tvrz, zámek budován kol 1660 do 1713, upravován 1818-19 klasicistně, 1926 zámek koupila Kongregace sester sv.Hedviky a byl tu zřízen ústav  pro oligofrenní dívky později pro slabomyslné dívky, 1950-9 byly uzavřeny a zaskleny arkády a předsíně. Původem barokní zámek z poloviny 17. století, přebudován ve stylu empírovém a klasicistním. Zámek stojí na vyvýšenině, je dvoupodlažní a postavený do tvaru čtyřúhelníku. Obklopuje jej rozsáhlý anglický park o rozloze 6 ha se vzácnými dřevinami. Zámek je využíván jako Ústav sociální péče pro mentálně postižené děti. První písemná zmínka o břežanském zámku spadá do roku 1692. Tehdejší Vršavu i se zámkem prodala hraběnka Buquoyová hraběti Michalu Janovi z Althanu za 98. 000 zlatých, ale kvůli dluhům hrabě všechno své vlastnictví po týdnu prodal Eleonoře Markétě z Lichtenštejna za 52.000 zlatých a tím přešly Břežany do rukou Lichtenštejnů

15. Srpna 1702 zdědil Břežany kníže Maxmilián z Lichtenštejna a 27. května 1704 Břežany odkoupila Marie Alžběta z Lichtenštejna za 200.000 zlatých. Veškerý majetek po ní zdědila její dcera Marie Gabriela, která také nechala postavit Břežanský kostel.

Kněžna Marie Alžběta se v roce 1713 provdala za vévodu Leopolda z HolsteinWiessenburgu, který dal vystavět východní, jižní a západní trakt zámku a sochy v parku – Nejsvětější Trojici, sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána.

 

Škola

Vedle fary

 

Nová škola C)

 

Sklepy

Pod kostelem

 

Sýpka

 

Stodola

 

Dům

 

Dům

 

Větrný park

2005, 5 větrných elektráren typu Vestas 850kW výšky 72m

 

Anglický park

Po 1819, po roce 1931 obehnán zdí

 

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Znojmo, s.o.Jaroslavice

1961 Okres Znojmo

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1222. V tomto roce zde byl vysvěcen původní kostel sv. Bartoloměje. Ve 14. století byly Břežany povýšeny na městečko. V místech někdejší tvrze byl v polovině 17. století postaven barokní zámek.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 1064 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2015

871

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Karel Kuča, Atlas památek, 2002

3) Břežany 1222-1997, Historie a současnost obce

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 19.10.2015

Předchozí editace: 5.5.2011