Kód CZ

Bantice

(Panditz)

Kaple Nanebevzetí P.Marie C) A)

Uprostřed západní části návsi, původní 1832 po velkém moru, nově postavena 1933

http://www.h-electronic.cz/extern/www.bantice.cz/articles/1174946981/images/1.jpg http://www.h-electronic.cz/extern/www.bantice.cz/articles/1174948039/images/2.jpg

 

Výklenková kaplička C) A)

http://www.h-electronic.cz/extern/www.bantice.cz/articles/1174948039/images/11.jpg

 

Soška A)

Ve výklenku štítu domu na okraji návsi

http://www.h-electronic.cz/extern/www.bantice.cz/articles/1174948039/images/27.jpg

 

Kamenný kříž A)

http://www.h-electronic.cz/extern/www.bantice.cz/articles/1174948039/images/15.jpg

 

Kamenný kříž A)

http://www.h-electronic.cz/extern/www.bantice.cz/articles/1174948039/images/16.jpg

 

Kamenný kříž A)

http://www.h-electronic.cz/extern/www.bantice.cz/articles/1174948039/images/22.jpg

 

Kamenný kříž A)

http://www.h-electronic.cz/extern/www.bantice.cz/articles/1174948039/images/17.jpg

 

Kamenný kříž A)

http://www.h-electronic.cz/extern/www.bantice.cz/articles/1174948039/images/19.jpg

 

Kamenný kříž A)

http://www.h-electronic.cz/extern/www.bantice.cz/articles/1174948039/images/20.jpg

 

Kamenný kříž A)

http://www.h-electronic.cz/extern/www.bantice.cz/articles/1174948039/images/21.jpg

 

Železný kříž A)

http://www.h-electronic.cz/extern/www.bantice.cz/articles/1174948039/images/18.jpg

 

Boží muka A)

Zděná s výklenky, Na návrší SV od obce, památkově chráněná

http://www.h-electronic.cz/extern/www.bantice.cz/articles/1174948039/images/10.jpg

 

Památník padlým A)

Před kaplí

http://www.h-electronic.cz/extern/www.bantice.cz/articles/1174948039/images/13.jpg

 

Památník obětem komunismu A)

Vedle kaple

http://www.h-electronic.cz/extern/www.bantice.cz/articles/1174948039/images/14.jpg

 

Škola A)

Na návsi, 1836, rozšířena 1931, uzavřena 1970.

http://www.h-electronic.cz/extern/www.bantice.cz/articles/1174948039/images/23.jpg  http://www.h-electronic.cz/extern/www.bantice.cz/articles/1174948039/images/24.jpg

 

Chalupa A)

http://www.h-electronic.cz/extern/www.bantice.cz/articles/1174948039/images/25.jpg

 

Chalupa A)

http://www.h-electronic.cz/extern/www.bantice.cz/articles/1174948039/images/26.jpg

 

Větrná elektrárna A)

http://www.h-electronic.cz/extern/www.bantice.cz/articles/1174948039/images/34.jpg

Zpět na

okres

Panství

 Politický a soudní okres Znojmo

1961 Okres Znojmo

2003 Pověřený městský úřad

 

znak obce Bantice

Historie obce B) C)

Malá ves kolem obdélné návsi, kterou podél protíná potok. Podélně uspořádané přízemní usedlosti v souvislé řadě.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1046

Obec Bantice se vyskytuje v zeměpisných pramenech již roku 1052, kdy ji kníže Břetislav I. daroval kapitule Staroboleslavské. Není známo jak se tento statek vrátil z kapituly zeměpánům ani kdy se tak stalo, ale dohadujeme se toho, neboť 2. 6. 1358 markrabí Jan Jindřich postupuje klášteru Luckému ves svou Bantice záměnou za les nad řekou Dyjí blíže Lukova s Lukovem a farou. V lese u Lukova zbudoval  markrabí lovčí  hrádek, Nový Hrádek, jehož zříceniny u Lukova jsou pěkným místem výletním.

O dalších osudech vsi nemáme zpráv, neboť trvajíc pevně v majetkovém poměru s Loukou, neměnila majitelů. K roku 1578 se dovídáme z kopiáře luckého opata Freytaga, že Bantice vyhořely. Píše totiž, 8. června 1578 převorovi dominikánů znojemských prosebně, aby poskytl dřeva stavebního na opravu a stavbu vyhořelých domů a chalup v Banticích. Poslední bolestnou ránu zasadil obci požár roku 1827. Od té doby se ves vzmáhá, neboť je v úrodné vínorodé krajině.

Další bolestnou ránu zasadil Banticím velký mor, který vyhladil většinu obyvatel. Po tomto velkém moru roku 1832 zbudovala vlastním nákladem kapli, Bantice byly přifařeny do farnosti Prosiměřice. V roce 1933 byla na původním místě postavena nová kaple, zasvěcená Nanebevzetí Panny Marie, na tento den slaví obec posvícení. V obci provozovali svoji živnost různí řemeslníci - kovář, krejčí, obchodník a řezník, truhlář a hostinský.

V roce 1836 byla v obci vystavěna škola jednotřídní a v roce 1931 byla přistavěna ještě jedna třída, kabinet a školní kuchyně pro výuku vaření. Od roku 1970 byla škola uzavřena a děti dojížděly do školy do Prosiměřic nebo do Práče.

Po skončení 2. světové války po odsunu Němců v letech 1945 - 1946 osídlili obec občané z Valašska, převážně z Francovy Lhoty. Jelikož jsou to lidé velmi společenští, pracovalo v obci ochotnické divadlo pod vedením Václava Lišky až do roku 1954 a obec měla také svoji obecní kapelu a obecního bubeníka.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

389 N 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2009

283

 

2012

285

 

 

www.bantice.cz

  

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

A) bantice.cz (15.10.2014)

B) místopisy.cz (15.10.2014)

C) cs.wikipedia.org (15.10.2014)

D) turistika.cz (15.10.2014)

 

 fotografie

 http://www.h-electronic.cz/extern/www.bantice.cz/articles/1174946981/images/6.jpg

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 15.10.2014

Předchozí editace: 5.5.2011