Kód CZ 11506

Opočno

(Opotschna)

Kostel Nanebevzetí P.Marie Zdroj 2)  Zdroj C)

Pův.gotický, barokně přestavěn 1710-13 a upraven 1802-3 po požáru. Jednolodní stavba s okrouhle zakončeným presbytářem. Pozdně barokní, jednolodní, obdélnou stavbou, která má užší obdélný, oble uzavřený presbytář. Po severní straně se nachází hranolová věž, po jižní straně kostela je obdélná sakristie. Západní průčelí má tři osy a je se středním rizalitem a lizénovými rámci. Průčelí je ukončení štítem s postranními křídlatými zdmi a trojúhelníkovým nástavcem. Ve štítu se nachází nika se sochou sv. Anny Samotřetí. Portál kostela je obdélný. Boční fasády jsou s lizénovými rámci a segmentově zakončenými okny. Hranolová věž má zesílená nároží v přízemí. V posledním patře má věž velká, polokruhově ukončená okna.

Presbytář je sklenut dvěma poli valené klenby s lunetami a členěn je pilastry. Triumfální oblouk je polokruhový. Loď má v klenbě tři pole placky s pásy, které se sbíhají na přízední pilíře s lizénami. V západní části kostela je zděná kruchta na dvou pilířích. Sakristie má plochý strop. V podvěží se nachází čtvercová prostora, která je sklenutá gotickou křížovou žebrovou klenbou s figurálními konzolami a okrouhlým svorníkem s tesaným znakem, který pochází z období kolem roku 1300.

Hlavní oltář je pseudobarokní se sochami sv. Petra a sv. Pavla, dále s obrazem Nanebevzetí Panny Marie z 19. století a soškou Panny Marie z 18. století. Boční oltáře a kazatelna jsou pseudorománské z 19. století. Kamenná křtitelnice a varhany jaou barokní a pocházejí z 18. století. V prostoře v podvěží je náhrobník Illburka z Vřesovic z roku 1567.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f2/Opo%C4%8Dno_kostel_sever.JPG/1280px-Opo%C4%8Dno_kostel_sever.JPG https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e2/Opo%C4%8Dno_kostel_pr%C5%AF%C4%8Del%C3%AD.JPG/800px-Opo%C4%8Dno_kostel_pr%C5%AF%C4%8Del%C3%AD.JPG

 

Fara Zdroj C) Zdroj A)

barokní, jednopatrová a obdélná. Uvnitř v přízemí má valeně sklenuté místnosti. 1787 vyhořela, obnova areálu s Kaplankou.

Opočno.JPG 

 

[Výklenková kaple] Zdroj C)

u Jimlína,

 

[Starý hřbitov]

u kostela

 

Nový hřbitov

Za vsí

 

Socha sv.Jana Nepomuckého  Zdroj 2)

18.stol., obnovena 1882 a 2008

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/af/Opo%C4%8Dno_Jan.JPG/800px-Opo%C4%8Dno_Jan.JPG https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/af/Opo%C4%8Dno_Jan.JPG/800px-Opo%C4%8Dno_Jan.JPG

 

[Socha SV. Jana Nepomuckého] Zdroj C)

 Na Křížkách

 

[Socha sv. Prokopa] Zdroj C)

na Benešově

 

[Socha sv.Vojtěcha] Zdroj C)

u Lipence

 

Kamenný kříž Zdroj C)

u vlakové stanice

 

[Kříž] Zdroj C)

Zv.Bočanův

 

Boží muka Zdroj C)

u Touchovic

 

Památník padlým Zdroj C)

Před školou, 1914-18

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/66/Opo%C4%8Dno_pomn%C3%ADk45.JPG/800px-Opo%C4%8Dno_pomn%C3%ADk45.JPG

 

[Hradiště] Zdroj D)

Hradiště bylo objeveno při archeologickém průzkumu v letech 1976-1977 Ing. Ivanou Pleinarovou z Archeologického ústavu v Praze. Při výzkumu bylo zjištěno halštatské a slovanské osídlení. V letech 1979-1994 došlo šestkrát ke sběru keramiky. Slované sídliště obývali od 8. století a využíváno bylo až do 13. století. Historie hradiště je spjatá také s postavou knížete Oldřicha, který jezdil do okolí lovit.

[Tvrz]  Zdroj A)

Ve 14. století byla ves samostatným vladyckým statkem s panský sídlem. Vladykové z Opočna měli ve znaku hříč, což byla ostruha se třemi hroty (ta je také znázorněna na klenbě v přízemí kostelní věže). Kolem roku 1405 spojila rodina pánů z Kolovrat opočenské a jimlínské panství. V této době byla tvrz v Opočně stále ještě rezidenčním sídlem, tzn. byla obývána vrchností. Roku 1465 však král Vladislav Jagellonský Albrechtovi z Kolovrat povolil přestavět starou tvrz na návrší nad Jimlínem, čímž vznikl jeden z posledních hradů v Čechách - Nový hrad, a rod Kolovratů na něj přesídlil. Tvrz v Opočně se pak postupně stala sídlem vrchnostenských úředníků. Ještě roku 1588 v ní byly tři obyvatelné místnosti a v sousedství stála sladovna a pivovar. Nakonec však beze zbytku zmizela. Její umístění bylo zřejmě někde v blízkosti kostela.

 

Škola Zdroj C)

1892

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3f/Opo%C4%8Dno_%C5%A1kola34.JPG/1280px-Opo%C4%8Dno_%C5%A1kola34.JPG

 

Usedlost č.p.5 Zdroj C)

Na návsi

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/29/Opo%C4%8Dno_n%C3%A1ves.JPG/1280px-Opo%C4%8Dno_n%C3%A1ves.JPG

 

Usedlost č.p. Zdroj C)

Opočno sýpka.JPG

 

Dům č.p.19

 

Dům č.p.21

 

Dům č.p.34

 

Dům č.p.39

 

 

http://www.soupispamatek.com/okres_uherskybrod/foto/bojkovice/bojkovice_soubory/image100.jpg

Zpět na

okres

http://www.soupispamatek.com/okres_uherskybrod/foto/bojkovice/bojkovice_soubory/image101.jpg

Panství

 Politický okres Žatec, s.o.Postoloprty

Osada Jimlína

1921 samostatná obec

1960 část Jimlína

1981 část Hřivic

1990 samostatná obec

1961 Okres Louny

2003 Pověřený městský úřad Louny

 

Znak obce Opočno

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1869

292

39

1880

308

41

1890

283

44

1900

290

54

1910

388

62

1921

362

63

1927

362

1930

329

77

1950

238

79

1961

257

70

1970

202

68

1980

159

64

1991

105

70

2001

119

70

2011

121

73

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) A.Bartušek, J.Krčálová, A.Merhautová-Livorová, Em.Charvátová-Sedláčková, Em.Poche a Zd.Wirth-Umělecké památky Čech, ČAV, 1957

 

A) obec-opocno.cz (23.12.2018)

C) cs.wikipedia.org (23.12.2018)

D) mapy.cz (23.12.2018)

 

 

Stav:21 – 13 - 0

Stav: 2 – 0 - 0

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 22.12.2018

Předchozí editace: 29.6.2012