Kód CZ

Celné

(Zöllnei)

Kaple 2) C)

1825, se soškou sv.Floriána

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Celne_kaple.jpg

 

Socha sv.Jana Nepomuckého C)

Poblíž kaple

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Celne_kaple.jpg

 

Památník padlým 1914-18 C)

Na návsi

 

Chalupa C)

Roubená, u potoka

 

Chalupa C)

Roubená, u potoka

 

Chalupa C)

Roubená, u potoka

 

Chalupa C)

Roubená, u potoka

 

Chalupa C)

Roubená, u potoka

 

Zpět na okres

 

Panství Žampach

Panství Kyšperk (Letohrad)

 Politický okres Žamberk, s.o.Králíky

1961 Okres

Část Těchonín

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce C)

Obec byla založena až v průběhu 16. století. Lze však předpokládat, že na jejím místě bylo již nějaké osídlení, snad celnice při starodávné cestě vedoucí z Jablonného nad Orlicí do Mladkova dále do Kladska. Podle ní pak byla pravděpodobně nová osada pojmenována. Některé prameny uvádějí, že první písemná zmínka pochází až z roku 1601. Jisté je, že se poprvé připomíná již roku 1574, kdy Jan mladší z Valdštejna kupuje od Čeňka Žampacha z Potštejna kyšperský díl někdejšího rozsáhlého žampašského panství. Tento díl se později konstituoval v samostatné kyšperské panství. Jeho součástí bylo Celné až do zrušení patrimoniální správy. V roce 1850 se stává samostatnou a samosprávnou obcí.[1]

V dobách poválečného odsunu a dosídlování obec Celné disponovala veřejnou knihovnou, hostincem, jednotřídní národní školou, kinem a prodejnou Jednoty. Bylo zde založeno Jednotné zemědělské družstvo III. typu. Ještě v roce 1956 obec disponovala 5 volnými domky určenými k dosídlení za účelem pomoci při budování socialismu.

V důsledku rozsáhlé správní a územní reformy v roce 1960, je Celné s platností od 1.7.1960 sloučeno se sousední obcí Těchonín.

 

Rok

obyv.

domů

1880

763

1927

463 N

1930

1947

1961

1970

2013

99

71

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice Čsl, 1927

2) Bartušek, Krčálová, Merhautová-Livorová, Umělecké památky Čech I, 1957

 

C) cs.wikipedia.org (25.2.2015)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 25.2.2015

Předchozí editace: 10.7.2012