Šumvald

(Schönwald)

Osada: Lichtenštejn

Připojen: Břevenec

Kostel sv. Mikuláše C)

V roce 2006 byl při historickém průzkumu ve zdivu kostela objeven svatostánek (tzv. sanktuárium) ze 70. nebo 80. let 13. století. Nález potvrzuje raně gotický původ stavby. Raně gotický je i půdorys kostela, presbytář, klenba a okenní kružba. Kostel dal postavit komorník olomouckého soudu Oneš ze Šumvaldu. Jeho rod vlastnil zdejší panství až do začátku 15. století. Kostel byl poprvé přestavován na konci 14. století, dále na konci 17. století a naposledy na přelomu 18. a 19. století.

 

 

Fara C)

 

Socha sv.Jana Nepomuckého C)

 

 

Boží muka C)

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Zábřeh, s.o.Štíty

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

477 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipeda.org (29.8.2015)

 

 

 

 Lichtenštejn

(Lichtenstein)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 29.8.2015