Křemačov

 (Kremetschau)

Osada: Podolíčko

Kaple P.Marie B)

V centru obce na návsi

kaplička - Mohelnice,Křemačov

 

Kaple sv.Šebestiána B) E) 2)

U rybníka, drobná stavba zlidovělé architektury,kaplička, zasvěcená sv.Šebestiánovi,ochránci před morem , pocházi ze začátku 19. století. kaplička stojí u Křemačovského rybníka. Ze silnice není viditelná, ale dojedete k ní po polní cestě vedoucí po levé straně rybníka. Okolí Kapličky není udržované, ale vnitřní květinová výzdoba dokazuje, že má svého hospodáře, který ji vyzdobuje, s současné době letními, byť umělými květy. Kaple figurovala dříve i pod názvem „Schadova kaple“ (dle vlastníka Aloise Schada) a „Josefova kaple“ (dle obrazu na dnes už neexistujícím oltáři). Zasvěcena je ale sv. Šebestiánovi, jehož dřevěná podobizna zdobila kdysi výklenek ve štítu. Dnes je kaple kompletně vykuchána.

http://foto.turistika.cz/foto/92826/38119/full_d0f514_kremacovskyrybnik001.jpg http://static.panoramio.com/photos/large/82451075.jpg

 

Hřbitov

Nad vesnicí

 

Hřbitovní brána

S márnicí

 

 

Kamenný kříž B)

Před kaplí na návsi, 1881,J.Kubitchek, Alt Moletein

kaplička - Mohelnice,Křemačov

 

Kamenný kříž

Na hřbitově

 

Usedlost čp. 20

dříve čp. 15, na jižní straně návsi - empírová lidová architektura z roku 1847 se štítem členěným maltovým štukem.

 

 

Usedlost

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Zábřeh, s.o.Mohelnice

1961 Okres

Ppřipojen k Mohelnici

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 276

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2005

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Klaus Müller, Janov

 

A) …

B) mu-mohelnice.cz (12.10.2014)

C) cs.wikipedia.org (12.10.2014)

D) kremacov.wordpress.com (12.10.2014)

E) turistika.cz

 

 fotografie

 27.9.2014

 

 Podolíčko

(Klein Poidl) 

Kamenný kříž 2)

Před domem

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 21.12.2008