Březná

(Friesedorf)

Sousoší Nejsv.Trojice C)

 

 

Kamenný kříž C)

 

Chalupa C)

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Zábřeh, s.o.Štíty

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

Část Štítů

 

Historie obce

patří k nejstarším vsím na Štítecku. Připomíná se již roku 1278 u Šilperka. Později sice připadla k hradu Hoštejn a roku 1464 jako Horní Březná k Zábřehu, ale po roce 1516 se dostala opět k Šilperku a roku 1596 k panství Ruda. Byl zde dědičný rychtář a roku 1656 vedle něj 7 sedláků, 5 chalupníků a 5 bezzemků; lánový rejstřík z roku 1677 pak uvádí 15 usedlých.

Na počátku 19. století existovala v Březné manufaktura na kartouny s bělidlem, ale ta roku 1824 zanikla. Počet domů v obci vzrostl do roku 1834 na 73 a počet obyvatel na 470. Po roce 1848 měla ves okresní soud v Šilperku a politickou správu v Zábřehu.

Bylo to právě v Březné, kde po roce 1848 zahájil v malé barvírně svoji podnikatelskou činnost z Pruska pocházející Wilhelm Brass, známý objevitel barvy turecká červeň. Narodil se zde roku 1855 i Hermann Brass, pozdější nejbojovnější germanizátor severní Moravy (zemřel v roce 1938). Brassova rodina se v roce 1860 přestěhovala do Zábřeha, kde pak vlastnila největší textilní podnik. Vedle zemědělství a textilní výroby se v Březné ujala také výroba kartáčů; bylo zde i mlékařské družstvo.

Po roce 1918 se v Březné i Březenském Dvoře uplatnil vliv několika německých politických stran, aktivistických i negativistických, je ale zajímavé, že ve volbách roku 1935 zde ještě předstihla Henleinovu Sudetoněmeckou stranu počtem hlasů německá agrární strana. O zdejší obecné a pochopitelně až do roku 1945 německé škole víme jenom to, že existovala již od roku 1853.

Po roce 1949 začal v Březné a Březenském Dvoře hospodařit Státní statek Šumperk, který převzal půdu zdejšího potravinářského družstva a později i soukromých hospodářství. V rámci delimitace připadly pozemky Březné od roku 1957 pod Státní statek v Postřelmově a od roku 1964 ke statku ve Štítech.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 347 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2005

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipeda.org (29.8.2015)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 29.8.2015