Březenský Dvůr

(Friesehof)

Kříž

 

Velkostatek

 

 

Čertí skalka

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Zábřeh, s.o.Štíty

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

Část Březné

 

Historie obce

Březenský Dvůr byl po roce 1945 spojen správně a od roku 1949 i administrativně s Březnou, s níž nakonec zcela splynul.

Katastr v rozsahu 150 hektarů leží v údolí řeky Březné. Řeka Březná je moravským tokem pramenícím v Čechách. Je levostranným přítokem Moravské Sázavy a je jednou ze systémových vodotečí Zábřežské vrchoviny.

Řeka Březná pramení v Kladské kotlině (Králické brázdy) na JV svazích Jeřábu - mezi Jeřábem (1002,8 m) a Boudou (956 m). Střední a dolní tok říčky Březná od obce Štíty po soutok s Moravskou Sázavou je součástí Přírodního parku Březná. Součástí tohoto Přírodního parku je rovněž romantické údolí řeky Moravské Sázavy mezi Hoštejnem a Zábřehem.

Ves se rozkládá při silnici ze Štítů do Červené Vody v nadmořské výšce asi 400 m a je jakoby vykrojena ze severnější části katastru Březné. V roce 1900 zde bylo 35 domů a 215 obyvatel s naprostou převahou německé národnosti (roku 1930 tu bylo jenom 11 Čechů). V následujícím období se počet usedlíků trvale snižoval.

Březenský Dvůr, jak napovídá i název, vznikl asi vyčleněním z Březné – Vsi.

Vzájemné vztahy však nejsou zcela jasné, protože již v 15. století se v pramenech objevuje Horní a roku 1576 pak Dolní (dvůr) Březná. Jisté je, že pozdější samostatná vesnice se rozrostla hlavně po rozdělení pozemků zdejšího lichtenštejnského dvora roku 1765, i když se uvádí i parcelace nějakého dvora také před rokem 1612. Roku 1834 zde bylo již 38 domů a 250 obyvatel.

Dvůr a usedlosti v jeho okolí patřily k šilperskému panství a s ním pak přešly roku 1624 pod patrimoniální správu v Rudě nad Moravou; po jejím zrušení se ves dostala pod soudní správu v Šilperku (Štítech) a politickou správu v Zábřehu. Byla to vždy zemědělská obec, jejíž život byl úzce spojen s Březnou; to platí s určitými odchylkami i pro politický a kulturní vývoj.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 136 N

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2005

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

D) sumpersky.rej.cz (29.8.2015)

E) mapio.com (29.8.2015)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 29.8.2015