Bohuslavice

(Bohuslawitz)

Kaple Petra a Pavla 2) D)

Obecní, 18.stol.

 

Kamenný kříž C)

před kaplí

 

Památník padlým 2) D)

...

 

Pamětní deska 2) D)

Na domě Hynka Voráče

 

Pamětní deska C)

Oldřichu Peclovi, popraven komunist 1950

 

Škola 2) D)

...

 

Mlékárna 2) D)

...

 

Systém hrází 2) D)

...

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický i soudní okres Zábřeh

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

 

Historie obce »

260m.n.n

Obec Bohuslavice se rozkládá v podhůří Jeseníků, ale je již součástí severní Hané. Leží na levém břehu řeky Moravy pod jejím soutokem s Moravskou Sázavou, mezi městy Mohelnicí a Zábřehem. Katastr obce o výměře 397 ha leží téměř na rovině v nadmořské výšce 258 - 260 m. V katastru se téměř nevyskytují lesy, půda je převážně orná, velkou část tvoří louky v inundačním území za ochrannými hrázemi. Původně zde bývaly lužní lesy, které však byly z důvodu vytváření zemědělské půdy postupně vykáceny.

 Obec leží na vydatných ložiskách štěrkopísků a zvláštní pozornost zasluhují vydatné podzemní zdroje velice kvalitní pitné vody. Toto prameniště bylo vybráno jako hlavní zdroj vody pro Vodovod Pomoraví.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 555

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2004

 500

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Mohelnický zpravodaj 5.2006

 

 

C) cs.wikipeda.org (9.8.2015)

D) bohuslavice.zabrezsko.cz  (21.12.2008)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 9.8.2015

Předchozí editace: 21.12.2008