Bezděkov nad Třebůvkou

Kaple sv. Antonína C)

z roku 1849, zděná, dříve dřevěná

 

Kamenný kříž C)

uprostřed vesnice z roku 1850

 

Kamenný kříž C)

před obcí „Na drahách“ z roku 1818

 

Kamenný kříž C)

na rozcestí k Radnici a Kudlovu z roku 1920

 

Litinový kříž C)

u mostku před bezděkovským mlýnem z roku 1966

 

Soška P. Marie C)

u staré cesty do mlýna k Bezděkovu

 

Svatý obrázek C)

V okolí obce u cesty

 

Svatý obrázek C)

V okolí obce u cesty

 

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Zábřeh, s.o.Mohelnice

1961 Okres

Připojen k Bouzovu

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

v kopci na levém břehu Třebůvky. V současnosti patří pod obec Bouzov. Bezděkov se poprvé připomíná v pramenech z roku 1382. Až do roku 1848 patřila k panství žadlovickému. Poté byla začleněna do okresu Zábřeh, a teprve v roce 1960 došlo k jejímu připojení k Bouzovu. Než zde byla v roce 1913 otevřena vlastní škola, býval Bezděkov přiškolen i přifařen k Bouzovu.

Obyvatelé se živili většinou zemědělskou výrobou, z řemeslníků byli v obci stolaři, tesaři, zedníci a kovář, a kromě toho pracovali někteří jako zaměstnanci v místním mlýně a pile. Mlýn je zde doložen ve druhé poloviny 19. století. Po roce 1948 došlo k znárodnění pily a mlýna. Hospodaří zde Severomoravské dřevařské závody, které provoz pily modernizují. V mlýně se v 50. letech přestávalo mlít. Po roce 1989 byly pila i mlýn vráceny původním majitelům a pila je dodnes v provozu. Po 2. světové válce odešla řada rodin do nově osídleného pohraničí. V roce 1957 bylo v obci založeno JZD, ve kterém pracovala většina obyvatel Bezděkova. Předsedou byl Jaroslav Vašek. Výroba zde byla zaměřena na chov skotu a sadařství. V roce 1960 se v rámci slučování stalo součástí JZD Bouzov.

Postupně dochází k úbytku stálých obyvatel Bezděkova. Mladí se stěhují do měst, kde mají více pracovních příležitostí i kulturního a společenského vyžití, a opuštěné domy v obci jsou prodávány chalupářům k rekreaci, jejich zásluhou jsou udržovány v dobrém stavu.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 191

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2005

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org (27.6.2015)

 

 

 

Jaromír Lenoch ©  Aktualizace  27.6.2015

Předchozí editace: 21.12.2008