Štěnec

Kamenný kříž

Na návsi

 

[Tvrz] 2)

 

Hasičská zbrojnice

Se zvonicí

 

Usedlost

S patrovým špýcharem

 

 

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Vysoké Mýto, s.o.Vysoké Mýto

1961 Okres

Část Jenišovic

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

192 

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

2) Soupis památek v království Českém

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 29.10.2015