Ostrov

Zvonice 3)

1. ½ 19.stol.

Ostrov zvonička.JPG

 

Kmenný kříž 2)

1837

 

Památník padlým 3)

S reliéfem

Ostrov - pomník padlých.JPG

 

Smírčí kříž C)

 

[Tvrz] 2)

Obklopená rybníkem, zanikla  koncem 15.stol.

 

Dům č.p.4 C)

Ostrov čp 4.JPG

 

Dům č.p.59 C)

Ostrov čp. 59.JPG

 

Velkostatek C)

Ostrovský dvůr.JPG Ostrov čp. 24.JPG

 

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Vysoké Mýto, s.o.Vysoké Mýto

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 Západně od Vraclavi , první zmínka 1318

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 346

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Soupis památek v království Českém

3) Umělecké památky Čech, E.Poche

 

C) cs,wikipedia.org (30.10.2015)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 30.10.2015