Oldříš

Dům č.p.23 C)

Devastován přestavbou

 Oldřiš (Krouna), č. p. 23.JPG

 

Dům

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres Vysoké Mýto, s.o.Skuteč

1961 Okres Chrudim

Část Krouné

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zpráva pochází z roku 1392.

V lomu se v břidlici objevovala železná ruda s červeným a hnědým zabarvením. Ještě v polovině 20. století rostl v Oldřiši jilm, který byl nejstarším stromem tohoto druhu v rámci Pardubického kraje.

V obci se dodnes zachovaly roubené objekty lidové architektury. Zajímavý je nákres z roku 1893, který znázorňuje tzv. stolový nebo svatý kout ve světnici v Oldřiši. Nad stolem visely obrázky svatých, kříž a růženec.

Ves patřila pod rychmburské panství, její obyvatelé se v době roboty účastnili tzv. selských rebelií. Zabývali se zemědělstvím, prací v lese, vyšíváním a tkaním jutových koberců. Zvláštností bylo tkaní tzv. vanilkových látek, z nichž se upravovaly např. nástěnky s obrazy zvířat nebo lepší druhy koberců. Řemeslnickou dílnu zde měl kovář, truhlář, a obuvník.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 190

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (31.10.2015)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 31.10.2015