Běstovice

Osada: Darebnice

Kostel Všech Svatých 2) 3)

Připomínán ve 14.stol, přístavba 1782-4

File:Běstovice 04.JPG

 

Fara 3) A)

Dnes Mynaříkovo

 

Hřbitov 3) A)

Kolem kostela

 

Márnice 3) A)

Neogotická

 

Hřbitov 3) A)

Okolo kostela, s oltářem se sochami P.Marie, sv.Víta a sv.Zikmunda

 

Socha sv.Jana Nepomuckého 2)

U silnice ve vsi při čp.35, 1811, s pískovcovou balustrádou z r.1827

http://www.bestovice.cz/index.php/fotogalerie/image?format=raw&type=img&id=54 http://www.bestovice.cz/index.php/fotogalerie/image?format=raw&type=img&id=54

 

Znak Kinských 3)

Nad vchodem do sýpky

 

Hostinec

S divadelním sálem

 

Sýpka 3)

Kontribuční, U silnice na Choceň, se znakem Kinských nad vchodem, 1712

http://img.geocaching.com/cache/large/d0242ac4-e006-40d8-9719-c476cc5a6ef9.jpg

 

[Usedlost č.p.22] A)

Památkově chráněná, zbořena a nahrazena novostavbou, Šolcovo

 

Chalupa č.p.23 A)

Památkově chráněná, přestavěna a znehodnocena, nechal jej postavit ak.mal.Jan Honsa

 

Chalupa č.p.40 A)

Honsova, změněná, na obraze J.Honsy, původně malebná s doškovou střechou

 

Chalupa č.p.19 A)

Ropkova, původně malebná s doškovou střechou

 

Chalupa č.p.20 A)

Čížkovo, původně malebná s doškovou střechou

 

Zpět na okres

Panství

 Politický okres  Vysoké Mýto, s.o.

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce >>

Při silnici na sever od Chocně

Kolonizační ves

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 347

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2010

 443

 

 

www.bestovice.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

2) Soupis památek v království Českém

3) Umělecké památky Čech, E.Poche

 

A)bestovice.cz (11.3.2011)

C) cs.wikipeda.org (2.2.2015)

 

Darebnice

 

 Jaromír Lenoch ©   Aktualizace 2.2.2015

Předchozí editace: 11.3.2011