Bělá

Kamenný kříž C)

Bělá-Luže-kříž.jpg

 

Chalupa C)

Bělá-Luže05.jpg

 

Stodola C)

Bělá-Luže-stodola1.jpg

 

Zpět na okres

Panství Rychmburk

Po 1470 Panství Košumberk

1718 Panství Rychmburk

1850 Politický okres Vysoké Mýto, s.o.Skuteč

1961 Okres Chrudim

1985 Část Luže

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

Bělá byla pravděpodobně založena okolo roku 1300. První písemná zmínka pochází z roku 1392 a uvádí název ve tvaru Bieley. V průběhu let se název měnil: roku 1456 Biele, roku 1470 Biela a od roku 1837 Bělá.

Ves byla rozdělena mezi tři panství. V jejích jednotlivých částech byly tři panské dvory a tři krčmy. Zhruba během šedesáti let (od 1392 do 1456) se měnili majitelé různých částí. V roce 1456 je převážná část vsi Bělá již součástí panství Rychmburk v majetku Jana Parduse z Vratkova, kterému majetek potvrdil král Jiří z Poděbrad. Od roku 1470 byl majitelem vnuk Jan Vilém Pardus z Vratkova, který neměl děti a svůj majetek postoupil své matce Anežce z Chlumu a Košumberku. Ta převedla ves Bělou pod panství Košumberk. Znovu Bělá spadala pod panství Rychmburk v roce 1718, kdy se dostala do majetku Václava Norberta Kinského. Od roku 1850 se stala Bělá samostatnou obcí v rámci okresu Vysoké Mýto. Změna uspořádání nastala v roce 1960 v souvislosti se správní reformou, kdy se Bělá stala součástí okresu Chrudim. Od roku 1985 je Bělá součástí města Luže

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 542

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (31.10.2015)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 31.10.2015