Kód CZ

Topolany

Kostel sv.Mikuláše C)

pozdně barokní kostel z roku 1761

 

 

Fara C)

Po třicetileté válce byla topolanská farnost administrativně vedena z Vyškova a to až do roku 1859, kdy byla opět zřízena samostatná topolanská farnost

 

Památník padlých 1914-18 C)

v parčíku na návsi byl odhalen 8. července 1923. Památník je doplněn deskou se jmény obětí 2. světové války.

 

Památník padlých rudoarmějců C)

na hřbitově a odhalený 14. května 1960

 

 

Zpět na okres

panství

1850 politický okres Vyškov, s.o. Vyškov

1961 Okres Vyškov

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce C)

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349, kdy držel díl vsi Jarohněv z Buchlovic a jeho bratři Ruprecht a Stach z Buchlovic. Po Jarohněvově smrti přešel díl Topolan i s patronátem kostela do rukou markrabího Jošta, jenž jej roku 1407 nechal zapsat jistému Zichovi z Nadachlebic.

Dalšími držiteli dílce v Topolanech byli Hanuš z Mělčan a jeho syn Mikuláš, poté Bohdal z Bařic, jenž tento díl intabuloval roku 1447 Protivcovi ze Zástřizl. Roku 1521 po dalších dvou majitelích téhož rodu jsou Topolany vloženy pod správu pustiměřského kláštera, který od roku 1375 drží druhý díl Topolan. S celým klášterstvím tak přešla ves k panství vyškovskému. V roce 1592 zakoupilo město Vyškov v obci mlýn.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

460

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipeda.org (15.10.2015)

 

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 15.10.2015