Kód CZ

Otnice

Kostel sv.Aloise Zdroj C)

původně sv. Havla, přestavěn klasicistně.

KostelOtnice.jpg

 

Fara Zdroj C)

Otnice, fara.jpg

 

Kaplička Srdce P.Marie Zdroj C)

 

Hřbitov Zdroj C)

Otnice, hřbitov.jpg

 

Socha sv. Jana Nepomuckého Zdroj C)

Otnice, Jan Nepomucký.jpg

 

Pomník padlým Zdroj C)

1. a 2. světové války

Otnice, pomník.jpg

 

[Tvrz] Zdroj C)

vybudována asi počátkem 14. století místními vladyky, z nichž se připomíná v r. 1255 Hypolit a jeho syn Jindřich z Otnic. Teprve na konci 16. století máme zmínku o tom, že ji přebudoval Jan Kryštof Jager z Pysbrunu. V r. 1611 získal tvrz a ves Vilém Přepyský z Rychemburka, jemuž byly za pobělohorských konfiskací zabaveny, odhadnuty na 15.000 zl. moravských a v r. 1626 připojeny k panství ždánickému. Tím ztratila zdejší tvrz účel a zanikla - pravděpodobně i přispěním událostí třicetileté války. Stávala na kopci zvaném Strážek a zachovaly se z ní pouze valy a příkop.

 

 

 

Zpět na okres

panství

1850 politický okres Vyškov, s.o. Slavkov u Brna

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce Zdroj C)

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1255, kdy se uvádí: "Hypolit a syn Jindřich z Otnic" na závěti znojemského purkrabího Bočka z Obřan. Název obce pochází od osobního jména Otmar nebo Oten. V minulosti zde bývaly dvě obce Otnice a Otničky. Otničky zanikly koncem 16. století a i když byly v katastru obce Lovčičky, osudy měly těsně spjaté s Otnicemi.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1225

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (25.6.2016)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 25.6.2016