Kód CZ

Orlovice

Kostel sv. Václava C)

na místě předhradí hradu Orlov v roce 1785. Kdysi na témže místě stávala kaple rytířského řádu johanitů

Kostel sv.Václava Orlovice.jpg

 

Fara C)

 

Kříž C)

u kostela

 

Kříž C)

mezi obcemi Orlovice a Moravské Málkovice

 

Kříž C)

u č.90

 

Kříž C)

v trati "Nad štumperem"

 

Kříž C)

v trati "Ochůzky"

 

Hrad C)

zřícenina nad vsí v lese. Vesnice Orlovice byla příslušenstvím ivanovického panství, kde měli johanité své původní sídlo. Tatarský vpád v roce 1241 však ukázal, že opevněný dvorec v Ivanovicích nedostačuje a tak bylo rozhodnuto vystavět pevný hrad, který by se stal i reprezentativním sídlem komtura. Výstavba hradu probíhala v 2. polovině 13. století a hrad byl obyvatelný někdy na přelomu 13. a 14. století.

Prvním známým komturem na radě byl Pertold de Salza, který se uvádí v letech 1328-1332. V letech 1360-1362 byl komturem Radslav Řemdih z Malešova a roku 1392 Hereš, který byl řádovým místodržícím pro Moravu. Za husitských válek utrpěl řád johanitů značné ztráty a hrad se dostal do rukou Zikmunda Lucemburského. Ten ho roku 1423 předal svému zeťovi Alberchtovi. Roku 1425 dostal hrad do zástavy Hašek z Valdštejna, který přešel od husitů na katolickou stranu. Na Moravu však vpadla další husitská výprava, při níž byl hrad dobyt a zpustošen. Roku 1445 johanité svůj hrad získali zpět, když ho vyplatili. O rok později však johanité hrad zastavili brněnskému měšťanovi Michalovi Kunigsfelderovi, který se po hradě psal. Na panství se střídali různí zástavní držitelé, což trvalo až do roku 1490, kdy velkopřevor johanitů Jan ze Švamberka nechal hrad s panstvím zapsat do zemských desk varadínskému biskupovi Janu Filipcovi. Když roku 1492 získal panství Jan z Kunovic, hrad se uvádí jako pustý.

Hrad byl značně rozlehlý a měj dvojdílnou dispozici. Na předhradí stojí slohově neurčitý kostelík sv. Václava, který je následníkem původního kostela komendy. Po rozebrání hradu pro stavební účely dostala zřícenina v lidovém podání název "Orlov," který se nesprávně užívá i v současné době. Z někdejšího gotického hradu se dodnes dochovaly jen pozůstatky valů a příkopů. Na jeho bývalém předhradí stojí dosud orlovický kostel, postavený na zbytcích hradní kaple.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4d/Orlovice_hrad_1.JPG/1024px-Orlovice_hrad_1.JPG

 

 

Zpět na okres

panství

1850 politický okres Vyškov, s.o. Vyškov

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

598

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (8.11.2015)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 8.11.2015