Kód CZ

Opatovice

 

Zvonice C)

Barokní stojí uprostřed návsi a postavena byla v druhé polovině 18. století. Uvnitř zvonice se nachází jednoduchý oltář s porcelánovou soškou Panny Marie.

 

Kaplička sv. Jana Nepomuckého C)

mezi přehradou a Opatovicemi

 

Kamenný kříž C)

 

Železný kříž C)

z roku 1877 před zvonicí

 

Památník padlým 1914-18 C(

 

Vodní nádrž Opatovice C)

– vodní dílo vytvořené zatopením asi 70 hektarů údolí říčky Malá Haná a dokončené r. 1972. Sypaná hráz má výšku až 36 metrů nad terénem, u paty hráze dosahuje hloubka vody kolem 33 metrů, objem zadržené vody je zhruba 10 000 000 m³. Přehradní nádrž slouží jako zdroj kvalitní pitné vody pro Vyškov, Bučovice a okolí. V nádrži žije mnoho druhů chráněných živočichů, jako jsou škeble či raci.

 

Vodní mlýn )

 

[Vodní mlýn] C)

zaniklý za okupace)

 

 

 

Zpět na okres

panství

1850 politický okres Vyškov, s.o. Vyškov

1961 Okres

Část Vyškova

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

1888 založen čtenářský spolek

od roku 1892 do roku 1975? byla v Opatovicích základní škola (1. stupeň)

1901 založen hasičský sbor

od roku 1920 v obci Sokol

1941 je obec vystěhována okupanty v první etapě vystěhovávání Drahanské vrchoviny.

od roku 1981 v obci zřízena mateřská škola

 

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

634

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipeda.org (16.10.2015)

D) stredovek-dv.webnode.cz (17.10.2015)

 

 

Kód CZ

[Lipina]

[Tvrz]

 

 

 

nedaleko v lese bývala tvrz a zaniklá vesnice - o tvrzi a zaniklé vesnici je zmínka z roku 1358. V roce 1464 se uvádí již jen pustá tvrz a ves, zničena byla za husitských válek.

Ves se nacházela na rozhraní dnešních katastrů Lhoty a Opatovic. První písemná zpráva o Lipině je z roku 1379, další jsou z let 1381, 1437 a 1466. Osada zanikla pravděpodobně na přelomu 15. a 16. století.

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 16.10.2015