Kód CZ

Kovalovice

Kaple sv.Petra a Pavla  Zdroj C)

Přistavěna ke zvonici místo hasičské zbrojnice

http://www.kovalovice.cz/image.php?nid=1304&oid=127414&width=325&height=260 

 

Kaple Zdroj C)

Naproti Staré poště, vedle domu číslo 108 se dochovala tzv. Ruská kaplička, památka na bitvu tří císařů. Údajně ji dala vystavět po napoleonských válkách neznámá ruská šlechtična na památku jednoho nebo dvou padlých důstojníků z řad ruské šlechty, jejích příbuzných. Do blízkosti kaple také byly na počátku 20. století převezeny ostatky vojáků z hromadného hrobu u cesty mezi Holubicemi a Blažovicemi. Původní zvon z kapličky se ztratil a později jej nahradil zvonek s letopočtem 1885-1900.

 

Kamenný kříž  Zdroj C)

Před domem vedle Staré pošty

 

Kamenný kříž  Zdroj C)

Na návsi, 1957

 

Železný kříž  Zdroj C)

 

Železný kříž  Zdroj C)

 

Památník koním  Zdroj C)

15. srpna 2010 byl u Staré pošty odhalen pomník padlým koním, upomínající na nedaleké místo srážky francouzského a ruského jezdectva při bitvě u Slavkova. Pomník, jehož autorem je sochař Nikos Armutidis, je odlit z více než 300 kg bronzu a představuje koně v životní velikosti při zásahu kulkou. Jeho základní kámen byl položen 10. prosince 2008. Je jediným pomníkem zabitým koním ve válkách v České republice

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fd/Pomnik-kone-stara-posta-1.jpg/800px-Pomnik-kone-stara-posta-1.jpg

 

Postilion - Stará Pošta  Zdroj C)

Zv.Pozořická. Byla postavená v roce 1785. Jedná se o historický cennou a významnou památku z období slavkovské bitvy. V této přípřežní stanici rakouské pošty měl 28. listopadu 1805 hlavní stan maršál Murat. Téhož dne zde měl poradu se svými maršály císař Napoleon a 2. prosince 1805 zde bylo hlavní stanoviště ruského generála Bagrationa. Po vítězné bitvě císař Napoleon nocoval na Staré poště a 3. prosince 1805 zde přijal rakouského vyslance knížete Liechtensteina,aby dohodli schůzku o uzavření příměří mezi císařem Františkem I. a Napoleonem. Dnes se v těchto místech nalézá restaurační zařízení. Skupina budov vyrostla jako jedna z řady samot podél císařské silnice budované v první polovině 18. století a na mapě Kovalovic z roku 1826 je uváděna jako „Pozořická pošta“. Místní označení zdejších pozemků bylo Znanovy (nebo též Znanovi či Znanova).

Při budování císařské silnice se více dbalo na přímý směr než výškové rozdíly, a tak pro ni bylo typické časté soupání a klesání. Na příhodných místech proto byly budovány zájezdní hostince, které pomáhaly koňskou přípřeží zdolávat kopce. Takový hostinec býval také v usedlosti č. p. 108, označovaný jako Vrchnostenský kovalovický nájemní hostinec nebo též Kadlecův dům.

Pro poštovní dopravu byly významné dědičné pošty, které byly budovány v intervalu asi dvou mílí, tj. 14 až 20 kilometrů, aby pošta díky střídání koní mohla zajistit předepsanou rychlost. Soukromá dědičná pošta na okraji pozořického panství rodu Liechtensteinů byla v jedné z tamních budov (č. p. 109) zřízena v roce 1785. První písemná zmínka je ze 7. ledna v návrhu na zřízení mezistanice mezi Brnem a Vyškovem na pozořické hospodě. Prvním poštmistrem se stal Franz Starl. Pošta vystřídala několik majitelů, až do roku 1879, kdy byla se souhlasem c. k. ministerstva obchodu přenesena do domu č. p. 60 v Pozořicích. Tím získala původní pošta přídomek „stará“.

Budova Staré pozořické pošty

 

Tvrz - Hostinec Na tvrzi  Zdroj C)

Roku 1480 Machna z Janova a z Kovalovic, prodala Kovalovice s dvorem, mlýnem rybníkem a vším příslušenstvím Václavu a Jiříkovi Syrovátkům ze Lhoty. Synové Václava, Jan Kuník a Jindřich je vložili v desky zemské Václavu Pavlovskému z Vidbachu. Syn Hynek vystavěl v polovině 16 století tvrz a v roce 1563 je prodal Albrechtu Černohorskému z Boskovic, který je připojil k panství pozořickému

 

 

Zpět na okres

panství

1850 politický okres Vyškov, s.o. Slavkov u Brna

1961 Okres Brno venkov

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1210

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

705

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipedia.org  (25.6.2016)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 25.6.2016