Kód CZ

Brňany

(Bründlitz)

[Kostel sv. Michala] C)

Stál do roku 1806 při kterém se pohřbívalo. na místě dřívějšího farního kostela ze 14. - 15. století při kterém se do roku 1789 i pohřbívalo. Tento farní kostel byl zbořen roku 1806. Dnešní podobu získala kaple roku 2006 celkovou rekonstrukcí objektu

 

[Fara] C)

V 15. Století, v 16. století zanikla.

 

Kaple sv Michala C)

 

Kamenný kříž C)

Z roku 1800.

 

Kamenný kříž C)

před Ústavem sociální péče pro dospělé

 

Reliéf kříže C)

Reliéf ukřížovaného Krista v horní části dřívější vsi na domě č. 26 je zasazen reliéf ukřížovaného Krista s letopočtem 1636. Je hranolovitého tvaru o výšce 50 cm a šířce 32 cm a hloubce 30–40 cm. Dříve byl tento reliéf umístěn na čtyřbokém hranolovitém podstavci, osamotě v blízkosti domku. Roku 1927 byl odstraněn a zasazen do zdi domku. Zřejmě stál na místě pochování obětí moru, či cholery. Je velmi pravděpodobné, že tento reliéf stojící v blízkosti místa, jemuž se říkalo Na sakrovci, vystavěný v podobě božích muk, je připomínkou hrozivé epidemie

 

Památník padlým 1914-18 C)

Kamenný kříž na křižovatce před hospodou věnovaný padlým v první světové válce z roku 1924

 

Škola C)

 z roku 1912

 

Zpět na okres

panství

1850 politický okres Vyškov, s.o. Vyškov

1961 Okres

Část Vyškova

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

Jednou z prvních zmínek o Brňanech (Brennan, Brunnaz) je zmínka z poloviny 13. století, kdy koupil biskup Bruno ze Schauenburku od Radslava z Želče 11 lánů a roku 1277 tuto ves udělil lénem Dětřichovi Stange i s rybníkem a mlýnem. Podle urbáře byly v roce 1450 v Brňanech dva rybníky Horní a Dolní. Dolní rybník byl založen biskupem Pavlem z Miličína. Do dnešních dob se ovšem nedochoval ani jeden, zanikly na přelomu 18. a 19. století.

V 15. století zde byla fara, která v 16. století zanikla.

Do roku 1806 tu stál kostel sv. Michala při kterém se pohřbívalo, dnes tu stojí jen kaple sv. Michala.

13. června 1857 celé Brňany lehly popelem (psáno v Moravském Národním listu z roku 1857 č.49)

v roce 1905 otevřena mateřská škola s novou budovou z roku 1912

 

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

620

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipeda.org (13.10.2015)

 

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 13.10.2015