Kod CZ 1006

Brankovice

(Brankowitz)

Kostel sv.Mikuláše 2)

postaven v roce 1714. Chrám má hlavní oltář s obrazem svatého Mikuláše a tři oltáře poboční. Pod kostelem je hrobka.

 

Fara 2)

Po 1760

 

Kaplička C)

Barokní u studánky Svatá

 

Kaple Nejsvětější Trojice C)

Malínky

 

Kamenný kříž C)

U studánky s kapličkou

 

Boží muka C)

U kostela

 

Památník padlým C)

U kostela

 

Památník partyzánům C)

Partyzánský oddíl Olga byl součástí 1. československé partyzánské brigády Jana Žižky. Působil na jihovýchodní Moravě v oblasti Chřibů a Ždánického lesa od ledna do května 1945. Velitelem oddílu byl Josef Houfek, po zástupkyni Olze Františákové byl oddíl pojmenován. Mezi významné akce skupiny patří sabotážní akce v Morkovicích, kdy 26. února 1945 vypustili pohonné hmoty z 30 cisternových vozů okupantů, nebo zajetí generálmajora Dietricha von Müllera 19. dubna 1945 na zámku v Hošticích.

 

Přední Galašek C)

Přírodní památka, zřízena vyhláškou Okresního úřadu Vyškov ze dne 28. června 1990. Leží severně od města Koryčany. Důvodem ochrany bylo uchování xerotermních rostlinných a živočišných společenstev ponticko-panonského typu. Památka byla narušena výsadbou dřevin při zdlouhavém procesu vyhlašování místa v přírodní památku.. Přírodní památka byla zrušena Nařízením Jihomoravského kraje č. 37/2014 s účinností od 1. ledna 2015

 

Zpět na okres

Panství

1850 politický okres Vyškov, s.o. Bučovice

1961 Okres Vyškov

2003 Pověřený městský úřad Bučovice

 

Historie obce C)

Podle archeologických nálezů z roku 2007 bylo místo osídleno už v mladší doby kamenné. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1348. Od 10. října 2006 byl obci vrácen status městyse

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

1071

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Kuča Karel, Atlas památek, 2002

 

C) cs.wikipeda.org (10.9.2015)

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 10.9.2015

Předchozí editace: 1.6.2011