Kód CZ

Boškůvky

Kaplička C)

Zvonice Boškůvky (2008)

 

 

 

 

Zpět na okres

panství

1850 politický okres Vyškov, s.o. Vyškov

1961 Okres

1964 Část Prusy - Boškůvky

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

215

 

1930

160

 

1947

 

 

1961

192

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 8.11.2015