Kód CZ

Bohaté Málkovice

(Německé Málkovice)

Zvonice C)

na návsi

 

Železný kříž C)

 

Boží muka C)

na kopci

 

 

 

 

Zpět na okres

panství

1850 politický okres Vyškov, s.o. Bučovice

1961 Okres

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

493

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

C) cs.wikipeda.org (13.9.2015)

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 13.9.2015