Kod CZ  11600

Osová Bitýška

(Ossowa Bittischka)

Osada: Osová

Kostel sv.Jakuba st. 2) 3) A) C)

Pův.gotický, přestavěný v 17.stol.

 

Zvonice 2) 3) A) C)

Zbytek původního opevněného kostela

 

Fara C)

Patrová, v zástavbě domů

 

Hřbitov 2)

Kolem kostela

 

Hřbitovní brána  C)

Zděná, barokní

 

Socha P.Marie 2) 3) A) C)

Proti faře u č.p. 58

 

 

Kamenný kříž 2) 3) A) C)

Na náměstí, 1776

 

Želzný kříž 2) 3) A) C)

1860

 

Smírčí kámen  2) 3)

U kravína

 

Smírčí kámen  2) 3)

U nádraží

 

Kašna C)

Na náměstí, nevkusná s velkou plastikou žáby

 

Památník padlým  C)

 

Škola 2) 3)

Vedle kostela, prvně zmíněna 1662 na současném místě, přestavěna 1793 a rozšířena 1887

 

Hostinec 2) 3)

Původně radnice č.p.19

 

Hostinec horní 2) 3)

Č.p.82, mohutná budova

 

[Panský dvůr] 2) 3)

na Vlašíně, 1798 zrušen a rozprodán.

 

Mlýn Maňkův 2) 3)

V 17.stol., na potoce Bytíšce v krásném údolí

 

Panský dvůr Střihov 2) 3)

Tři dvory“, s rybníkem, pův.ovčín

 

 

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Velké Meziříčí, s.o.Velká Bíteš

1961 Okres Ždár nad Sázavou

2003 Pověřený městský úřad

 

 
Historie městečka

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1264Od 1360 městečko

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

 814

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

www.osovabityska.cz

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

2) Karel Kuča, Atlas památek, 2002

3) Bítešský okres, Vlastivěda moravská, 1900

 

A) osovabityska.cz

 

Kod CZ

Osová

(Osové, Ossowa)

Zámek 2) 3) A)

Již v roce 1348 byl na jeho místě hrad Osové, obklopený rybníky a močály, v roce 1540 se uvádí jako pustý a roku 1638 vyhořel. Nynější zámek pochází z konce 17. století. Je obdélníkového půdorysu s průčelím obráceným k jihovýchodu, příjezdová cesta je lemována rybníky, na severozápadě se rozkládá zámecký park.

 

 

 

 

 

Jaromír Lenoch ©  Aktualizace  22.12.2015

Předchozí editace: 7.3.2011