Kod CZ

Oslavice

(Groß Woslawitz)

Kaple Božího Milosrdenství Zdroj C)

kapla_Boziho_milosrdenstvi

 

Kaple sv.Anny Zdroj C)

kaplicka_SV_ANNY

 

Kamenný kříž Zdroj A)

Krizek_autobusova_zastavka

 

Železný kříž Zdroj A)

U školy

ZS_MS_Oslavice_03

 

Památník padlým Zdroj A)

autobusova_zastavka_pomnik_padlych

 

Hrádek Zdroj A)

mohl vzniknout někdy ve 13. století, nebo až začátkem 14. století a zanikl před rokem 1355, kdy se Oslavice stala součástí Mostištského panství. Kromě hrádku býval v Oslavici také dvůr, připomínán roku 1360.

 

Zpět na

okres

Panství

 Politický okres Velké Meziříčí, s.o.V.Meziříčí

1961 Okres Žďár nad Sázavou

2003 Pověřený městský úřad

 

Historie obce Zdroj A)

První zmínka o vesnici se děje r. 1320. Kolem roku 1355 náležela částí pánům z Moštišť. Do historie se zapsali zejména Jan z Lomnice se synem Václavem, kdy roku 1447 přiznali obci významné právo odúmrtě. V této době máme již vrchnost v Meziříčí.

Škola založena před rokem 1750, dnes stojí více jak 100 -letá budova školy na č. p. 67. V roce 2014 otevřena přístavba nové mateřské školy a vybudována školní kuchyně.

V obci evidujeme několik drobných památek místního významu. Nejstarší z nich je smírčí kříž snad středověkého původu, v obci a jejím okolí obce se nachází 5 historických křížů. Z 19. století pochází kaple patronky obce sv. Anny se sochou Sv. Mikuláše a zvonkem P. Marie. Kaple Božího milosrdenství je stavbou novodobou. Na katastru Oslavice nalezneme i pozůstatky středověkého hrádku (lokalita „V Hrádkách“, též „Na Hrádku“), jehož vznik klade starší literatura do 13. nebo poč. 14 století, spolehlivé písemné prameny ovšem chybí.

 

Rok

obyv.

domů

1850

 

 

1927

576

 

1930

 

 

1947

 

 

1961

 

 

1970

 

 

2001

 

 

 

literatura a prameny

1) Administrativní lexikon obcí  v republice čsl, 1927

 

A).oslavice.cz

C) cs.wikipedia.org  (26.11.2016)

 

 

 

 

 Jaromír Lenoch ©  Aktualizace 26.11.2016